Văn kiện Đảng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 44 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số: 106-KH/ĐUK 02/04/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh" khối các cơ quan tỉnh năm 2019
Số 27-HD/BTGDV 08/09/2017
Hướng dẫn Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)
Số 966-QĐ/ĐUK 08/09/2017
Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2017
Số 26-HD/BTGDV 01/09/2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2017
Số 25-HD/BTGDV 31/07/2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2017
Số 24-HD/BTGDV 30/06/2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2017
Số 856-QĐ/ĐUK 19/06/2017
Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên đối tượng kết nạp Đảng (đợt 2 năm 2017)
Số 855-QĐ/ĐUK 12/06/2017
Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên đối tượng kết nạp Đảng (đợt 1 năm 2017)
Số 583-CV/ĐUK 08/06/2017
V/v triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"
Sô 23-HD/BTGDV 29/05/2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2017
Số 22-HD/BTGDV 25/04/2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2017
Số 21-HD/BTGDV 31/03/2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2017
Số 20-HD/BTGDV 01/03/2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2017
Số 19-HD/BTGDV 02/02/2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 2 năm 2017
Số 17-HD/BTGDV 03/01/2017
Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2017
Số 15-HD/BTGDV 02/12/2016
Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2016
03-NQ/ĐUK 15/11/2016
Nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020
09-KH/ĐUK 09/11/2016
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X"
01-HD/TW 20/09/2016
Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
30-QĐ/TW 26/07/2016
Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
29-QĐ/TW 25/07/2016
Quy định thi hành Điều lệ Đảng
51-KH/ĐU 09/05/2012
Kế hoạch quán triệt các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI)
06-NQ/ĐU 24/04/2012
Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
5-HD/UBKTTW 17/04/2012
Hướng dẫn thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên
05-NQ/ĐU 12/04/2012
Nghi quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Previous Page 1-25 Next Page