Văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy khối

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 13 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số: 106-KH/ĐUK 02/04/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh" khối các cơ quan tỉnh năm 2019
Số 966-QĐ/ĐUK 08/09/2017
Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2017
Số 856-QĐ/ĐUK 19/06/2017
Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên đối tượng kết nạp Đảng (đợt 2 năm 2017)
Số 855-QĐ/ĐUK 12/06/2017
Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên đối tượng kết nạp Đảng (đợt 1 năm 2017)
Số 583-CV/ĐUK 08/06/2017
V/v triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"
09-KH/ĐUK 09/11/2016
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X"
51-KH/ĐU 09/05/2012
Kế hoạch quán triệt các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI)
06-NQ/ĐU 24/04/2012
Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
05-NQ/ĐU 12/04/2012
Nghi quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
45-KH/ĐU 06/04/2012
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI); chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2012
39-KH/ĐU 13/02/2012
Kế hoạch học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
25-KH/ĐU 16/08/2011
Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
17-KH/ĐU 13/06/2011
Kế hoạch nâng cao chất lương TCCSĐ và đảng viên nhiệm kỳ 2010 - 2015