Lịch sử Đảng bộ khối

Thực hiện Chỉ thị 36 - CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 28 -CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong thời gian qua, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, vừa tập trung chỉ đạo các Tổ chức cơ sở Đảng đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, vừa đầu tư công sức, trí tuệ vào công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ. Hôm nay được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đại hội đại biểu khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức khai mạc.
Trang sau >>