Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

    Sáng 10/5/2018, tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh, Ban Tuyên giáo Tinh ủy phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng”. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Kim Sinh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đồng chủ trì hội nghị; về tham dự buổi tọa đàm có 80 đại biểu, đại diện cho lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy và các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối.

    Công tác chuẩn bị được Đảng ủy thực hiện chu đáo, bảo đảm tính khoa học, thiết thực và hiệu quả. Kết quả có hơn 40 bài tham luận của các tác giả thuộc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 9 tham luận được đưa ra trình bày và thảo luận tại buổi tọa đàm, 22 bài viết được đưa vào kỷ yếu. Các tham luận được các tác giả đầu tư, nghiên cứu công phu, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt, đã đi sâu phân tích, làm sáng tỏ thêm về phong cách Hồ Chí Minh thành một hệ thống nhận thức chỉnh thể từ suy nghĩ đến nói, viết và biểu hiện ra qua hoạt động sống hàng ngày, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt, phong cách quần chúng.

    Từ đó các tác giả đã có sự liên hệ đến thực tiễn công tác của mỗi cơ quan, đơn vị cũng như tình hình chung của đội ngũ cán bộ, công chức, liên hệ trực tiếp đến yêu cầu khách quan đòi hỏi phải xây dựng phong cách của người đứng đầu trong các cơ quan đảng, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, trong đó có nhiều lĩnh vực còn nhiều khó khăn, nhạy cảm như công tác cán bộ, và quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, công tác quản lý bảo vệ rừng, lĩnh vực thuế, tài chính, xây dựng cơ bản, lĩnh vực y tế, giáo dục… các bài viết không chỉ dừng lại ở góc độ nghiên cứu lý luận, mở rộng nâng cao nhận thức, mà nhiều bài viết đã đưa ra được hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị để vận dụng, để mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đề có thể học tập và làm theo gương Bác, để tự xây dựng, rèn luyện cho bản thân một phong cách, tác phong chuẩn mực trong lao động, học tập, công tác, trong ứng xử với công việc, với người và với mình.

    Trong phát biểu kết luận, Đồng chí Vũ Kim Sinh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Buổi tọa đàm lần này là dịp để chúng ta một lần nữa khẳng định những giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục rút ra những kinh nghiệm quý, những bài học hay, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Với những kết quả đạt được, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà chúng ta đã thảo luận, biến việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong Khối các cơ quan tỉnh, trở thành hiện thực, góp phần thực hiện tốt hơn các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 và 6 (khóa XII).


Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

                                                                           Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy