Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 

    Chiều ngày 2/2/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Duy Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới dự.


Toàn cảnh Hội nghị

    
    Trong năm 2017, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục có những chủ trương, giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, chú trọng đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp theo hướng nâng cao trách nhiệm tập thể và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng; phổ biến, quán triệt chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin đến từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. 

    Chỉ đạo các cơ quan tham mưu từng bước hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định trong công tác Đảng; nghiên cứu, chuẩn bị kỹ nội dung các văn bản trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể.

    Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ thông qua việc chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thống nhất thời gian sinh hoạt, thực hiện tốt công tác tự phê bình, phê bình và thảo luận dân chủ... Qua đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của của Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng được thể hiện rõ nét; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên; vai trò của cá nhân các đồng chí chủ chốt từ Đảng ủy tới cấp cơ sở trong việc nêu gương, nói đi đôi với làm đã có tác động tích cực tới hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ...

    Kết quả đánh giá, phân loại năm 2017, có 46 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh (chiếm 61,3%); 27 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 36%); 1 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,3%) và 1 tổ chức cơ sở Đảng yếu kém (chiếm 1,3%) trong tổng số 75 tổ chức cơ sở Đảng.

    Toàn Đảng bộ Khối có 2.627 đảng viên được đánh giá, phân loại (chiếm 96,74%): đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.556 đồng chí (chiếm 97,3%), trong đó, có 346 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 13,54%); 39 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,48%) và 12 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,45%). Đảng viên chưa đánh giá 88 đồng chí, chiếm 3,24% tổng số đảng viên.

    Tuy vậy, công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng nhiều nơi còn chậm, hiệu quả chưa cao. Việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một số đơn vị thiếu chủ động, chưa kịp thời, chuyển biến chưa rõ nét. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở một số đơn vị chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng một số đơn vị triển khai còn nhiều bất cập dẫn đến còn có đảng viên vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng qua công tác kiểm tra, giám sát, các tổ chức cơ sở Đảng chưa kịp thời  phát hiện…

    Năm 2018, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Để cụ thể hóa chủ đề của Tỉnh ủy năm 2018 “Hành động mạnh mẽ - đồng bộ trong hệ thống chính trị”, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Khối năm 2018.

    Tại lễ tổng kết đã có 9 tổ chức cơ sở Đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2017 và 12 đồng chí đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền từ 2013 – 2017 được khen thưởng.


9 tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2017

    
    Cũng tại hội nghị đã trao tặng huy hiệu đảng 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.


    Đồng chí Trần Duy Hùng - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy trao huy hiệu đảng cho các đảng viên đợt này

    
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Duy Hùng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tới các đồng chí được nhận Huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng đợt này. Trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Huy hiệu Đảng mà các đồng chí vinh dự đón nhận hôm nay chính là phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao của các đồng chí đã đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đánh giá cao và trân trọng những cống hiến của các đồng chí và tin rằng với thành tích, kinh nghiệm của mình các đồng chí sẽ là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nói riêng và Đảng bộ tỉnh nói chung”.