Đồng chí Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng 

    Sáng ngày 15/12, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018.

    Tham dự buổi làm việc, về phía Trung ương còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

    Về phía tỉnh Lâm Đồng, tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.
Sau khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến báo cáo vắn tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018; một số vấn đề như công tác quy hoạch cán bộ, tình  hình thu hút đầu tư, chống biến đổi khí hậu, quy hoạch đô thị Đà Lạt, việc khoán xe công, tình hình an ninh trật tự... cũng đã được các đại  biểu trung ương và địa phương trao đổi thảo luận tại buổi làm việc.

    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2017. Đồng thời, đồng chí đã chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung quan trọng trong thời gian tới như: Cần tiếp tục kiên trì phát huy có trọng tâm, trọng điểm việc sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực này; tăng cường giúp người dân bảo vệ thương hiệu hàng hóa nông sản của tỉnh. Trong công tác phát triển đô thị, phải bám sát quy hoạch chung; riêng thành phố Đà Lạt phải quy hoạch dựa trên tính đặc thù, từng bước xây dựng thành công “thành phố thông minh”. Về bảo vệ môi trường phải xem đó là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ; trong đó, tập trung tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đặc biệt trong thu hút đầu tư phải lưu ý đến môi trường. Đối với công tác xây dựng Đảng, cần tập trung làm tốt việc kiểm điểm cuối năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phải làm thực chất và phát huy vai trò tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ sắp tới; đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp...

Toàn cảnh buổi làm việc