Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng: Trung thành, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương qua 43 năm hình thành và phát triển 
Trải qua 43 năm xây dựng và trưởng thành với những tên gọi khác nhau, nhưng ở bất kỳ giai đoạn nào, Đảng bộ Khối Các cơ quan (KCCQ) tỉnh cũng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong tổ chức và hoạt động lãnh đạo.
 Äá»“ng chí Nguyá»…n Thanh Bình - Phó Bí thÆ° Đảng ủy Khối Các cÆ¡ quan tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ảnh: L.V.M
Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao giải cho các đội đoạt giải cao tại vòng thi sơ khảo - cụm thi số 2 Hội thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - năm 2019.
Ảnh: L.V.M


Theo đó, về tổ chức, do nhiệm vụ chính trị của mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, nên Đảng bộ Khối Dân chính Đảng có nhiều lần chia tách, sáp nhập và đổi tên từ 5 đảng bộ KCCQ như: KCCQ Dân Đảng, KCCQ Nội chính, KCCQ Kinh tế, KCCQ Văn hóa xã hội, KCCQ Phân phối lưu thông, đến 3 Đảng bộ: KCCQ Dân đảng; KCCQ Chính quyền; KCCQ Kinh tế - kỹ thuật, đến năm 1986 sáp nhập thành Đảng bộ Dân chính Đảng. Ngày 24/8/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1429 - QĐ/TU đổi tên “Đảng bộ Khối Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng” thành “Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng”. 
 
Từ ngày thành lập đến nay đã trải qua 7 kỳ đại hội, lúc mới thành lập với 4 đảng bộ, 32 chi bộ cơ sở trực thuộc và 837 đảng viên, đội ngũ cấp ủy từ Đảng ủy đến cơ sở đa số là kiêm nhiệm; đến nay toàn Đảng bộ có 73 TCCS đảng, trong đó có 30 đảng bộ cơ sở, 43 chi bộ cơ sở, với 2.622 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đa số làm việc, công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; nhiều đồng chí được rèn luyện, trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng nên nhìn chung có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử.
 
Về hoạt động, từ ngày mới thành lập, Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCS đảng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong khối vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, khắc phục hậu quả chiến tranh, đấu tranh với lực lượng phản động fulro, thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về kinh tế, lao động, vật tư, tiền vốn, đi sâu vào các cơ sở sản xuất, vùng kinh tế mới, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố tổ chức, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, xét phục hồi đảng tịch cho đảng viên bị bắt, bị tù; công tác kiểm tra kỷ luật Đảng, công tác bảo vệ nội bộ cũng được Đảng ủy thực hiện đảm bảo quy định và hướng dẫn của cấp trên. 
 
Bước sang thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của Đảng bộ Khối cũng ngày càng được thể hiện rõ nét trong việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; việc lãnh, chỉ đạo các TCCS đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, coi mức độ hoàn thành chỉ tiêu công tác chuyên môn là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng. Đảng ủy Khối đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là việc ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề lãnh đạo cụ thể trên từng lĩnh vực như: công tác xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng chính quyền, đoàn thể; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác dân vận của chính quyền; kế hoạch củng cố các TCCS đảng yếu kém, nâng cao chất lượng TCCS đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng tăng cường công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên, thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng… Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; hoạt động của cấp ủy các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên; tỷ lệ TCCS đảng đạt TSVM và đảng viên đủ tư các hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm luôn giữ ở mức khá cao so với tỷ lệ chung của Đảng bộ tỉnh. 
 
43 năm qua, mặc dù có sự thay đổi về mô hình tổ chức, quy mô, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ nhưng các tổ chức đảng và các thế hệ cán bộ, đảng viên của Ðảng bộ Khối luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, kiên định về đường lối, xây dựng tổ chức Ðảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 
 
Trong mọi hoàn cảnh, đại bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối đều thể hiện được ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đảng giao. Vị trí, vai trò của Đảng bộ ngày càng được khẳng định, luôn hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong từng giai đoạn lịch sử.
 
Có thể nói, “Trung thành, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương” là truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ KCCQ tỉnh. Truyền thống đó có được là nhờ sự bền bỉ phấn đấu liên tục của các cấp ủy đảng và các thế hệ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ cách mạng. Truyền thống quý báu trên sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức KCCQ tỉnh để tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tích cực xây dựng Đảng bộ KCCQ tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh; chung tay góp sức xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh.
                                                                                                            Lương Văn Mừng
                                                                                      Trưởng ban Truyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối