Đại hội điểm Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
    Sáng 5/3, Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tiến hành Đại hội điểm.
Chi bộ BQLCKCN tỉnh Lâm Đồng có 26 đảng viên (chủ yếu trình độ đại học), chia làm 3 tổ Đảng. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên và cán bộ công chức viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, các quy định, quy chế phối hợp giữa chi ủy và lãnh đạo được cơ quan, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể. Tại Chi bộ, cơ quan không xảy ra tình trạng mất đoàn kết, thực hiện tốt công tác tư tưởng, phòng chống tham nhũng lãng phí. Chi bộ đã thể hiện vai trò tiên phong, dẫn đầu, lãnh đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch chuyên môn được giao phó.
    Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ BQLCKCN tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Chi bộ giữ vững Danh hiệu trong sạch vững mạnh, công đoàn và đoàn thanh niên đạt vững mạnh 5 năm liền. Chi bộ cũng đã kết nạp được 9 đảng viên, cũng như 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    Chi bộ BQLCKCN nghiệp tỉnh Lâm Đồng xác định, việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị là hoạt động thường xuyên, xuyên suốt. Công tác xây dựng chi bộ và đảng viên được thực hiện thường xuyên, xây dựng cơ quan và các đoàn thể cũng được chú trọng cũng như thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ. 
    Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ BQLCKCN tỉnh Lâm Đồng xác định mục tiêu quan trọng nhất là lãnh đạo cơ quan đoàn kết, sang tạo, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư họat động; đồng thời, thu hút thêm các nhà đầu tư tới Lâm Đồng.
 Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ BQLCKCN tỉnh Lâm Đồng đã bầu Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí và đồng chí Đỗ Xuân Kiên giữ vai trò Bí thư Chi bộ.
    Đồng chí Vũ Kim Sinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh hoan nghênh thành tích Chi bộ BQLCKCN tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kì 2015-2020; đồng thời, tin tưởng trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Chi bộ sẽ phát huy tốt truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Lâm Đồng.


Các đại biểu tham dự Đại hội điểm Chi bộ BQLCKCN tỉnh Lâm ĐồngRa mắt Ban Chấp hành Chi bộ BQLCKCN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025