Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở 

Tháng 4 và 5 năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự tham gia của 315 đồng chí là bí thư, phó bí thư các TCCSĐ, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, đảng viên phụ trách công tác tài chính đảng, của 75 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

Qua 2 đợt học tập, các đồng chí cấp ủy cơ sở đã nắm bắt được những vấn đề cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phương thức lãnh đạo của chi bộ, Đảng bộ cơ sở; đặc biệt là những vấn đề về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát; chế độ đóng đảng phí và quản lý kinh phí Đảng.

Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Kim Sinh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh, bồi dưỡng cấp ủy là một nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp cán bộ cấp ủy nắm vững, hiểu sâu và kịp thời bổ sung, cập nhật những quy định mới trong triển khai thực hiện công tác Đảng. Đồng thời đề nghị, các cấp ủy chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ cho phù hợp; cần tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) góp phần lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn công tác Đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở khối các cơ quan tỉnh trong sạch vững mạnh toàn diện.

                                                                    Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Đc Vũ Kim Sinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở