Hoạt động các ban Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” .

Trang sau >>