Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Tổng kết thực hiện chỉ thị 15-CT/TW 

Ngày 28/8/2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và ngày 03/6/2003 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng”. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể, đó là: đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng quán triệt tinh thần và những nội dung cơ bản của hai Chỉ thị trên đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong khối các cơ quan tỉnh. Thông qua việc học tập, quán triệt đã góp phần làm thay đổi, nâng cao nhận thức của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng, lịch sử truyền thống cách mạng. Cùng với việc quán triệt, học tập, cấp uỷ các TCCSĐ, các cơ quan, đơn vị và đoàn thể đã chú trọng xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng tỉnh Lâm Đồng, truyền thống của ngành, cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương, truyền thống thành lập cơ quan, ban, ngành; tổ chức có kết quả nhiều cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống về Đảng, đất nước, địa phương; tích cực triển khai các chương trình hoạt động về nguồn, các diễn đàn, chuyên đề, gặp mặt nhân chứng lịch sử, thăm di tích lịch sử kháng chiến… thu hút hàng chục vạn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia. Các cơ quan, đơn vị trong khối quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc xây dựng các phòng truyền thống, phòng đọc, tủ sách lịch sử phục vụ cán bộ, đảng viên, đoàn viên tìm hiểu lịch sử, truyền thống.

Một số cơ quan, đơn vị như Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch 37-KH/TG chỉ đạo trong toàn tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW và Chỉ thị 27-CT/TU, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công trình lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 1975-2000 đạt chất lượng; tham gia tích cực và hiệu quả nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lí luận và công tác tư tưởng của Đảng ở địa phương; công tác lịch sử đảng bộ, truyền thống tỉnh Lâm Đồng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh…Trường Chính trị tỉnh nghiên cứu biên soạn “Giáo trình lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng” để đưa vào chương trình giảng dạy môn lịch sử Đảng tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị trung cấp với 02 bài “Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930-1975)” và “Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Chủ nghĩa xã hội (1975-2005)”; Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh thường xuyên có bài viết, phóng sự về lịch sử Đảng, truyền thống của địa phương. Các đơn vị khối trường học bên cạnh việc giáo dục lịch sử đất nước, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam đều lồng ghép giảng dạy về lịch sử địa phương, lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, về truyền thống, địa danh, con người Đà Lạt, Lâm Đồng…

Các đoàn thể khối trong chương trình công tác hàng năm, toàn khóa đều đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên. Công đoàn viên chức, Đoàn thanh niên nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước bằng các hoạt động thiết thực như chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách; tổ chức nhiều đợt công tác xã hội, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, gặp mặt, giao lưu với anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, ủng hộ góp đá xây đảo Trường Sa…Hội Cựu chiến binh khối coi trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho hội viên; phối hợp với Đoàn thanh niên trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng việc ký kết và triển khai thực hiện tốt Chương trình liên tịch “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam” do Trung ương Đoàn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động.

Hàng năm, trong Chương trình công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đều xây dựng Kế hoạch hướng dẫn các TCCSĐ tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; nhất là vài năm trở lại đây khi triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối đã hướng dẫn nội dung sinh hoạt dưới cờ sáng thứ Hai hàng tuần, trong đó có nhiều chuyên đề về lịch sử, truyền thống cách mạng đất nước, địa phương, về thân thế, sự nghiệp, đạo đức, tác phong của các lãnh tụ Đảng, Nhà nước. Đối với việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, đặc biệt là Thường trực Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ sau đối với truyền thống, lịch sử của Đảng bộ khối. Năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (04/6/1976 – 04/6/2011), Đảng ủy khối đã xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng; xây dựng đề cương tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ khối, tổ chức long trọng lễ kỉ niệm ngày thành lập Đảng bộ; đồng thời chỉ đạo các TCCSĐ sưu tập, biên soạn tóm tắt truyền thống hoạt động, thành tích trong công tác lãnh đạo của Đảng ở các cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng kỉ yếu để ghi nhận truyền thống của mình.

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, ngày 30/3/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 43-KH/ĐU về biên soạn Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 1976 – 2011 với mục đích nhằm tổng kết quá trình 35 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời cung cấp thêm nguồn thông tin tư liệu bổ ích và thiết thực nhằm giáo dục, khơi dậy truyền thống cách mạng, tình cảm tốt đẹp của các thế hệ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong khối. Sau khi ban hành Kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên tập Lịch sử Đảng bộ và tích cực triển khai thực hiện, bước đầu đã hoàn thành dự thảo lần thứ nhất. Ban Thường vụ Đảng ủy khối phấn đấu đến cuối năm 2012 hoàn thành cuốn Lịch sử Đảng bộ khối và phát hành rộng rãi. Cùng với đó là việc thành lập và ra mắt trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối, trong đó có chuyên mục “Lịch sử Đảng bộ”, đây cũng là kênh thông tin quan trọng để chuyển tải những nội dung liên quan đến lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ.

Trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhận thấy một số hạn chế và những vấn đề vướng mắc, đó là: Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW và Chỉ thị 27-CT/TU của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng như các TCCSĐ trực thuộc mới chỉ dừng lại ở việc quán triệt, học tập mà chưa xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ khối cũng như lịch sử truyền thống các cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, kể cả trong nhận thức và biện pháp thực hiện, do đó hầu như chưa có công trình nào về lịch sử Đảng bộ khối và lịch sử của các cơ quan, đơn vị được biên soạn, in ấn và phát hành. Hạn chế này có nguyên nhân cơ bản là do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là Đảng bộ đặc thù, không có chính quyền cùng cấp, không có tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng chuyên trách. Phần lớn các TCCSĐ, cơ quan khối hành chính, sự nghiệp được thành lập từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc và trải qua nhiều biến động về tổ chức bộ máy, nhân sự nên việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tìm kiếm tư liệu, tài liệu, hình ảnh, tổng hợp và thực hiện biên soạn lịch sử, kỷ yếu của cơ quan, đơn vị gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó là khó khăn về nguồn vốn, kinh phí cũng ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, đất nước, địa phương, đơn vị chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành nên hiệu quả đạt được chưa cao.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xác định: đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng nhằm giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

- Chỉ đạo việc quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị 15-CT/TW và Chỉ thị 27-CT/TU nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc, các đoàn thể khối, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tiếp tục biên soạn, hoàn thành và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1976 – 2011, đảm bảo tính lịch sử, khách quan, khoa học, có ý nghĩa chính trị và mang tính giáo dục cao. Tổ chức tuyên truyền Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trên Website của Đảng ủy khối và cung cấp cho tủ sách, phòng truyền thống của các cơ quan, đơn vị trong khối.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, đất nước, địa phương. Cấp ủy các TCCSĐ khối trường học, thông tin, báo chí chỉ đạo việc xây dựng và tăng thời lượng giảng dạy, thời lượng phát sóng, đưa tin, bài viết tuyên truyền về lịch sử Đảng, đặc biệt là lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

- Chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ, đặc biệt là cấp ủy một số cơ quan, đơn vị có thành tích cao như: Cục thuế tỉnh (Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới); Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp (huân chương Lao động hạng nhất); Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ, Sở Khoa học công nghệ, Sở Giáo dục đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (huân chương Lao động hạng 2)…. xây dựng kế hoạch biên soạn lịch sử, kỷ yếu, xây dựng phòng truyền thống của cơ quan, đơn vị.