Công tác tuyên giáo

        Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 04/6/1976. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần chia tách, sáp nhập, sắp xếp lại, thay đổi tên gọi, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong việc lãnh đạo các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối các cơ quan tỉnh trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn biết vươn lên, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần vào thắng lợi chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Trang sau >>