HỘP THƯ GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG

Nghị quyết Trung ương IV khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đang được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm với niềm tin và hy vọng lớn lao là Đảng ta sẽ đủ sức vượt lên chính mình để gánh vác tốt hơn nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Tổng Bí thư đã hơn một lần nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, mang tính sống còn của Đảng trong thời kỳ mới. Nhưng người dân vẫn không ít băn khoăn về những biện pháp được triển khai cụ thể sẽ như thế nào và kết qua sẽ giành được tới đâu. Bởi điều mấu chốt rất quan trọng là: Không phải Đảng tự đóng cửa để chỉnh đốn, xây dựng mà điều cốt tử là làm sao phát động được toàn dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, coi đây là quyền lợi và trách nhiệm lớn lao nhất của mình. Muốn vậy, không thể hô hào, động viên chung chung mà phải có những biện pháp thật cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng nhất để mỗi người dân có thể làm tốt nhất nhiệm vụ thiêng liêng này.

Với mục đích và ý nghĩa nêu trên, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng kêu gọi toàn dân, công chức viên chức và đảng viên thuộc Đảng ủy khối tham gia góp ý, hiến kế xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng ngày càng vững mạnh ...

Thông tin tham gia góp ý, hiến kế xây dựng xin gửi theo giao diện dưới đây:

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung