Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 2467 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
693/UBND-HT 18/05/2020 V/v thống nhất cho cắt đường thi công đường ống trạm bơm Thạnh Nghĩa
694/UBND-KTHT 18/05/2020 V/v cung cấp thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2025
692/UBND 18/05/2020 V/v áp dụng cá biện pháp để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tội phạm về ma túy
684/UBND-NV 15/05/2020 V/v không đăng ký nhu cầu tuyền dụng công chức năm 2020
686/UBND-TH 15/05/2020 V/v ý kiến khen thưởng đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
689/UBND 15/05/2020 V/v đăng ký nhu cầu đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 05/CT-TTg
685/KH-UBND 15/05/2020 Kế hoạch hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020
690/KH-UBND 15/05/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019" trên địa bàn huyện
150/BC-UBND 14/05/2020 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025
149/NC-UBND 14/05/2020 Báo cáo đánh giá tình hình thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi tài trợ thời kỳ 2016-2020 và định hướng thu hút vốn ODA vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ 2021-2025
670/UBND-NN 14/05/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
672/UBND-NN 14/05/2020 V/v phòng ngừa ngăn chặn các đối tượng phá hoại cây trồng của người dân
671/UBND-LN 14/05/2020 V/v Khẩn trương rà soát, lập hồ sơ thiết kế trồng rừng năm 2020
673/UBND-TNMT 14/05/2020 V/v san gạt cải tạo mặt bằng để làm nghĩa địa thôn Tân Hiên, xã Lạc Xuân
682/UBND-TD 14/05/2020 V/v Giải quyết nội dung đơn phản ánh của bà Đặng Thị Hiệp
665/UBND-YT 14/05/2020 V/v Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định và Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
666/UBND-NV 14/05/2020 V/v thống nhất bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị trấn D'Ran nhiệm kỳ 2016-2021
55/TB-UBND 14/05/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp dân ngày 11/5/2020
148/BC-UBND 13/05/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng , lãng phí, tiêu cực
659/UBND-TCKH 13/05/2020 V/v cung cấp thông tin về cở sở giáo dục trên địa bàn huyện Đơn Dương
660/TTr-UBND 13/05/2020 Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách và nhu cầu kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
661/UBND-BHXH 13/05/2020 V/v lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các thôn đặc biệt khó khăn
147/BC-UBND 12/05/2020 Báo cáo kết quả việc thi hành pháp luật về dân chủ cơ sở
142/BC-UBND 12/05/2020 Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ để xin chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các tuyến đường GTNT trên địa bàn huyện Đơn Dương
146/BC-UBND 12/05/2020 Báo cáo v/v ký kết thỏa thuận hợp tác Quốc tế

Previous Page 1-25 Next Page