Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 1183 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
200/BC-UBND 22/07/2019 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đới với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
949/UBND 22/07/2019 Về việc xây dựng kho chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
946/UBND 22/07/2019 Về việc báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới
948/UBND 22/07/2019 Về việc ý kiến đối với đề nghị chuyển qua thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH xăng dầu Lâm Đồng tại Xã Ka Đô
947/UBND 22/07/2019 Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền theo quyết định 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng
198/BC-UBND 19/07/2019 Báo cáo đề xuất nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050
197/BC-UBND 17/07/2019 Báo cáo đề xuất các nhiệm vụ kinh phí hỗ trợ doanh nghệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
196/BC-UBND 17/07/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2019
928/UBND 17/07/2019 Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
193/BC-UBND 16/07/2019 Báo cáo Tình hình quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đơn Dương
194/BC-UBND 16/07/2019 Báo cáo Kết quả thực trạng hoạt động quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù trên địa bàn huyện Đơn Dương
904/UBND 16/07/2019 Về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu tỉnh, huyện sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
927/UBND 16/07/2019 Về việc điều chỉnh chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn thị trấn Thạnh Mỹ
69/TB-UBND 16/07/2019 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân ngày 10/7/2019
903/UBND 15/07/2019 Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP
04/TB-BCH 12/07/2019 Thông báo triệu tập huấn luyện tự vệ cơ quan HĐND&UBND huyện năm 2019
28/KH-HĐND 11/07/2019 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, huyện sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX, HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
188/BC-UBND 10/07/2019 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
892/UBND 10/07/2019 Về việc báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
891/UBND 10/07/2019 Về việc góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025
01/BCĐ-ISO 09/07/2019 Về việc điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015
887/UBND 09/07/2019 Về việc cung cấp số liệu xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy
888/UBND 09/07/2019 Về việc tổ chức các lớp tập huấn về phát triển kinh tế hợp tác xã
886/UBND 09/07/2019 Về việc chủ trương hoán đổi đất xây dựng trường Mầm non Hoàng Oanh
885/UBND 09/07/2019 Về việc hỗ trợ phụ cấp lưu trú cho học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K52 đi khảo sát thực tế

Previous Page 1-25 Next Page