Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 2328 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
491/UBND-HT 07/04/2020 V/v tham gia ý kiến đối với đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
493/UBND-TH1 07/04/2020 V/v tăng cường kiểm tra, đảm bảo các hoạt động phát triển KT-XH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
490/UBND-VHTT 06/04/2020 V/v Tổ chức hội họp, làm việc trực tuyến trong thời gian họp phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện
104/BC-UBND 03/04/2020 Báo cáo tác động do dịch bệnh Covid-19 đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
105/BC-UBND 03/04/2020 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ 2020 trên địa bàn huyện
09/TB-HĐND 01/04/2020 Thông báo phân công lịch trực cơ quan, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của HĐND huyện
473/UBND-TH1 01/04/2020 V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 1847/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
393/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định thành lập đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện
101/BC-UBND 01/04/2020 Báo cáo v/v rà soát danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị
102/BC-UBND 01/04/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện 1847/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
103/BC-UBND 01/04/2020 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hoá trên địa bàn huyện
477/UBND-HT 01/04/2020 V/v Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình liên thông cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp
479/UBD-HT 01/04/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
480/UBND-TH 01/04/2020 V/v phối hợp triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội
483/UBND 01/04/2020 Giải trình một số nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đơn Dương
474/UBND-LĐTBXH 01/04/2020 V/v hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề cho người lao động
03/TB-VP 01/04/2020 Thông báo v/v tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện 1847 của Chủ tịch UBND tỉnh
16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
1847/CĐ-UBND 31/03/2020 Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
390/QĐ-UBND 31/03/2020 QĐ v/v thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện Đơn Dương
99/BC-UBND 31/03/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2020
40/TB-UBND 31/03/2020 Thông báo v/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 và chào mừng 45 năm ngày Giải phóng Đơn Dương
377/QĐ-UBND 30/03/2020 QĐ V/v kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Đơn Dương
448/UBND-TH 30/03/2020 V/v thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác đá xây dựng của công ty TNHH THC
447/KH-UBND 30/03/2020 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn huyện năm 2020

Previous Page 1-25 Next Page