Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 494 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
104/QĐ-UBND 23/01/2018
Quyết định kiện toàn BVĐ xây dựng cơ quan văn hóa cơ quan UBND huyện Đơn Dương
88/QĐ-UBND 22/01/2018
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm Tết nguyên đán 2018
72/KH-UBND 22/01/2018
Kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, KT-XH và các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2018
03/KH-HĐND 16/01/2018
Kế hoạch hoạt động năm 2018 của TT HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - -2021
04/KH-HĐND 16/01/2018
Kế hoạch hoạt động của Ban KT-XH HĐND khóa XI
05/KH-HĐND 16/01/2018
Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban pháp chế HĐND khóa XI
49/KH-UBND 16/01/2018
Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018
68/QĐ-UBND 15/01/2018
Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
37/QĐ-UBND 09/01/2018
Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2018
01/KH-HĐND 08/01/2018
Kế hoạch hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho ủy viên các ban HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/KH-UBND 08/01/2018
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2018
20/QĐ_UBND 05/01/2018
Quyết định kiệ toàn thành viên bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
21/QĐ-UBND 05/01/2018
Quyết định kiện toàn BCĐ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 tại UBND huyện Đơn Dương
22/QĐ-UBND 05/01/2018
Quyết định kiện toàn tổ công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008
18/QĐUBND 05/01/2018
Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017
19/QĐ-UBND 05/01/2018
Quyết định kiện toàn hệ thống cán bộ công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
20/KH-UBND 05/01/2018
Kế hoạch tổ chức đi thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, cán bộ nghĩ hưu, gia đình chính sách
08/TB-UBND 05/01/2018
Thông báo kết luận của Đ/c Đinh Ngọc Hùng - CT UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 1 năm 2018
14/QĐ-UBND 04/01/2018
Quyết định kiện toàn BCĐ công tác BMNN huyện Đơn Dương
07/QĐ-UBND 02/01/2018
Quyết định về kiện toàn đội kiểm tra chuyên ngành VHTT
03/TB-UBND 02/01/2018
Thông báo kết luận của Đ/c Dương Đức Đại - PCT UBND huyện tại hội nghị tổng kết nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017
308/BC-UBND 29/12/2017
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 12 năm 2017
2072/QĐ-UBND 27/12/2017 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2018 cho các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc huyện
1960/QĐ-UBND 26/12/2017
Quyết định công nhận cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2017
1961/QĐ-UBND 26/12/2017
Quyết định công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua năm 2017

Previous Page 1-25 Next Page