Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 584 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
BC-UBND 24/05/2018
Báo cáo số liệu ứng dụng CNTT năm 2018
711/KH-UBND 23/05/2018
Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018
712/KH-UBND 23/05/2018
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2018
710/KH-UBND 23/05/2018
Kế hoạch triển khai đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2018  -2020
107/BC-UBND 22/05/2018
Báo cáo tình hình thực hiện chế độ phụ cấp thu hút cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
109/BC-UBND 22/05/2018
Báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI
696/KH-UBND 22/05/2018
Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
693/KH-UBND 22/05/2018
Kế hoạch triển khai thực hiện tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
60/TB-UBND 22/05/2018
Thông báo kết luận của Đ/c Lê Hữu Túc - PCT UBND huyện tại cuộc họp giao ban khối VH-XH quý 2 năm 2018
689/KH-UBND 21/05/2018
Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam năm 2018
690/KH-UBND 21/05/2018
Kế hoạch triển khai công tác thu thập, báo cáo thông tin về BLGĐ
669/UBND 19/05/2018
Lập báo cáo tình hình kết quả nữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đảng bộ
666/UBND 15/05/2018
Lập BC thực hiện nhiệm vụ KT-XH và kiểm điể chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2018
657/UBND 14/05/2018
Tăng cường công tác PCCC trên địa bàn huyện
102/BC-UBND 11/05/2018
Báo cáo tình hình KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018
637/UBND 11/05/2018
Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
639/UBND 11/05/2018
Xác nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung của Ban trị sự hội Phật giáo Việt Nam huyện Đơn Dương
644/UBND 11/05/2018
Tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới đồng tiền bitcoin và các loại tiền ảo tương tự
647/UBND 11/05/2018
Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư
599/UBND 03/05/2018
Lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận đầu thu KTS
601/UBND 03/05/2018
Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại
593/UBND 02/05/2018
Cập nhật hồ sơ CBCCVC vào phầm mềm quản lý CBCCVC
689/QĐ-UBND 02/05/2018
Quyết định thay đổi bổ sung hội đồng thành viên hội đồng tư vấn thuế thị trấn Thạnh Mỹ
57/TB-UBND 02/05/2018
Thông báo chương trình công tác tháng 5 năm 2018
582/UBND 27/04/2018
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện

Previous Page 1-25 Next Page