Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 661 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
994/UBND 12/07/2018
Góp ý dự thảo kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại
159/BC-UBND 11/07/2018
Báo cáo kết quả kiểm tra các dự án đầu tư liê nquan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện
990/UBND 11/07/2018
Kiểm tra ra soát việc giao nhận khoán đất lâm nghiệp
968/UBND 05/07/2018
Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc
77/TB-UBND 05/07/2018
Thông báo kết luận của Đ/c Đinh Ngọc Hùng - CT UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7 năm 2018
963/UBND 04/07/2018
điều tra, xác minh việc khai thác rừng trái phép tại khu vực rừng Ya Hoa
964/UBND 04/07/2018
Chấn chỉnh việc san gạt, cải tạo mặt bằng trái phép
951/UBND 02/07/2018
Triển khai, thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
151/BC-UBND 29/06/2018
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 6 năm 2018
930/KH-UBND 29/06/2018
Kế hoạch thực hiện chỉ thị 05 ngày 09/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
1002/QĐ-UBND 29/06/2018
Quyết định về việc thay đổi thành viên ban đại diện hội đồng quả trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đơn Dương
74/TB-UBND 29/06/2018
Thông báo kết luận của Đ/c Đinh Ngọc Hùng - CT UBND huyện tại hội nghị sơ kết tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2018
76/TB-UBND 29/06/2018
Thông báo kết luận tại hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
919/UBND 28/06/2018
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vận tải, kiểm soát trọng tải và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông
924/UBND 28/06/2018
Chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần 1 năm 2018
926/UBND 28/06/2018
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã mạng
927/UBND 28/06/2018
Tăng cường sử dụng các ứng dụng CNTT đã được đầu tư trong giải quyết công việc hành chính
01/2018/NQ-HĐND 27/06/2018
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
02/NQ-UBND 27/06/2018
Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
03/NQ-HĐND 27/06/2018
Nghị quyết về xử lý tăng thu ngân sách địa phương năm 2017
04/NQ-HĐND 27/06/2018
Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
05/NQ-HĐND 27/06/2018
Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND huyện Đơn Dương khóa XI
06/NQ-HĐND 27/06/2018
Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên UBND huyện Đơn Dương
07/NQ-HĐND 27/06/2018
Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Đơn Dương
141/BC-UBND 21/06/2018
Báo cáo tình hình KT-XH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm 2018

Previous Page 1-25 Next Page