Chi tiết văn bản Huyện ủy Đơn DươngSố/Ký hiệu 0304-CV/HU
Ngày ban hành 04/01/2017
Người ký Đ/c Lưu Tấn Huệ
Trích yếu Công văn về việc mở lớp học tập, quán triệt Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (đợt cuối)
Cơ quan ban hành Huyện ủy Đơn Dương
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Công báo số
Ngày phát hành công báo
Hiệu lực Còn
Toàn văn  304 CV-HU.pdf