Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 19897 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1225/QĐ-UBND 20/06/2018 Phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng năm 2018
3770/UBND-TKCT 20/06/2018 Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo
3781/UBND-KT 20/06/2018 Kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3799/UBND-TH2 20/06/2018 Đính chính quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình đường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn và sản xuất của hai buôn Nao Đơ - Nao Quang - xã Lộc phú - huyện Bảo Lâm
3808/UBND-ĐC 20/06/2018 Điều chỉnh việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh
1226/QĐ-UBND 20/06/2018 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tài chính dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB.8) tỉnh Lâm Đồng năm 2018
1227/QĐ-UBND 20/06/2018 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Sân vận động xã Mađagui - huyện Đạ Huoai
1231/QĐ-UBND 20/06/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
1232/QĐ-UBND 20/06/2018 Phê duyệt danh sách các đơn vị, các loại dịch vụ có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1233/QĐ-UBND 20/06/2018 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đầu tư xây dựng Trường Mầm non 3 - thành phố Đà Lạt
1234/QĐ-UBND 20/06/2018 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng
1235/QĐ-UBND 20/06/2018 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật sử shữa, nâng cấp khu hành chính, khu điều trị thuộc Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh
1236/QĐ-UBND 20/06/2018 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa khối khám, điều trị, hành chính, cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương
1221/QĐ-UBND 20/06/2018 Phê chuẩn Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lâm Đồng
1222/QĐ-UBND 20/06/2018 Giải quyết đơn lần đầu của bà Đặng Thị Thu
1223/QĐ-UBND 20/06/2018 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Thái Phiên do Trung tâm quản lý dự án đầu tư và khai thác công trình thủy lợi thành phố Đà Lạt làm chủ dự án
172/TB-UBND 20/06/2018 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018
3731/UBND-TH2 19/06/2018 Triển khai đề án thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán
3740/UBND-TH2 19/06/2018 Triển khai thực hiện thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
3745/UBND-GT 19/06/2018 Chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ xe và khẩn trương xây dựng, hoàn thành phương án phân luồng giao thông, đậu đỗ xe trên địa bàn thành phố Đà Lạt
3753/UBND-VX1 19/06/2018 Thống nhất điều chỉnh tên tiêu đề phụ lục bàn hành kèm theo quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 31/00/2018 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3755/UBND-KT 19/06/2018 Đồng ý cho Công ty TNHH Lê & Võ gia hạn chủ trương xây dựng cửa hàng xăng dầu
1191/QĐ-UBND 19/06/2018 Công nhận các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV năm 2018
1186/QĐ-UBND 19/06/2018 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018
1188/QĐ-UBND 19/06/2018 Điều chỉnh quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 cuỷa UBND tỉnh về việc chấp thuận Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam thực hiện dự án đầu tư Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc

Previous Page 1-25 Next Page