Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 22578 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
4317/UBND-VX1 15/07/2019 Tăng cường triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
1516/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa, nâng cấp các khối nhà thuộc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng
1517/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên
1500/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa Trạm Y tế xã Xuân Thọ - thành phố Đà Lạt
1501/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa Phòng Khám đa khoa Trung tâm thành phố Đà Lạt
1502/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa Đội Y tế dự phòng thành phố Đà Lạt
1504/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Lâm - huyện Lâm Hà
1505/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng cầu Ka Đô - huyện Đơn Dương
1506/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lâm
1507/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 và dự kiến năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
1508/QĐ-UBND 15/07/2019 Chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH thủy điện Bảo Lâm thực hiện dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Bảo Lâm
1509/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình thủy điện Dar Deung 2 - xã Đạ K' nàng - huyện Đam Rông
1510/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thường xuyên năm 2019 của Ban quản lý Trung tâm Hành chính tỉnh
1515/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa, nâng cấp các khối nhà thuộc Trung tâm Y tế huyện Đam Rông
164/TB-UBND 15/07/2019 Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần thứ I năm 2019
4249/UBND-NC 12/07/2019 Hướng dẫn thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đạon 2019-2022 trong năm 2019
4263/UBND-VX1 12/07/2019 Triển khai thực hiện chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
4278/UBND-NN 12/07/2019 Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
1495/QĐ-UBND 12/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Ỷ Lan - thành phố Bảo Lộc
1496/QĐ-UBND 12/07/2019 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường Cát Lợi đi Cát Lâm 1 - thị trấn Phước Cát - huyện Cát Tiên
31/2019/QĐ-UBND 12/07/2019 Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
32/2019/QĐ-UBND 12/07/2019 Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
162/TB-UBND 12/07/2019 Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của ông Trần Đình Phú
4244/UBND-VX2 11/07/2019 Kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019
1491/QĐ-UBND 11/07/2019 Điều chỉnh tên đơn vị sử dụng đất theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh từ Công ty quản lý đường bộ I Lâm Đồng thành Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page