Pages

02.TB-HĐTDVC Kết quả kỳ xét tuyển viên chức huyện Đơn Dương năm 2019.PDF02.TB-HĐTDVC Kết quả kỳ xét tuyển viên chức huyện Đơn Dương năm 2019Admin Don Duong
03 Quyết định ban hành nội quy phỏng vấn xét tuyển các đơn vị sư nghiệp công lập huyện Đơn Dương năm 2019.pdf03 Quyết định ban hành nội quy phỏng vấn xét tuyển các đơn vị sư nghiệp công lập huyện Đơn Dương năm 2019Admin Don Duong
02.TB-HĐXTVC TB thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2.PDF02.TB-HĐXTVC TB thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2Admin Don Duong
02.QĐ-HĐXTVC Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia XTVC.PDF02.QĐ-HĐXTVC Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia XTVCAdmin Don Duong
01.TB-HĐXTVC Thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển viên chức.PDF01.TB-HĐXTVC Thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển viên chứcAdmin Don Duong
home.aspx
Checked Out To: Admin Don Duonghome.aspx
Checked Out To: Admin Don Duong<homeAdmin Don Duong
Điều chỉnh Quyết định số 814.QĐ-UBND về ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập.PDFĐiều chỉnh Quyết định số 814.QĐ-UBND về ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lậpAdmin Don Duong
Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 bằng hình thức xét tuyển.PDFBan hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 bằng hình thức xét tuyểnAdmin Don Duong
Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.PDFThông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019Admin Don Duong