Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Thủ tục Hành chính
TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp xã
CSDL hành chính quốc gia
Một cửa Điện tử
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasThủ tục Hành chính > TTHC Cấp xã
TTHC Cấp xã 
STT TÊN THỦ TỤC
I LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Quyết định 2035QĐ-UBND ngày 10/10/2018)
A Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
2  Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
3 Xác nhận hộ  gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng  được ngân sach nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
4 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
5 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
6 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
7 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
8 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
II Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
9 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
10 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
11 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
III Lĩnh vực Người có công
12 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
IV Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
13 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
14 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
15 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại công đồng
16 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
B TTHC liên thông
I LĨnh vực Bảo trợ xã hội
17 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
18 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
19 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
20 Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
21 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
22 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
23 Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)
24 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
25 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
II Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
26 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
27 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
28 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
III Lĩnh vực Người có công
29 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia
30 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
31 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần
32 Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
33 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
34 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
35 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
36 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
37 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng
38 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
39 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về không còn giấy tờ
40 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
41 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
42 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ
43 Giải quyết chế độ người có công với cách mạng
44 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trường hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
45 Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công
46 Giải quyết hưởng chế độ ưu dãi đối với người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
47 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất động hóa học
II LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (QĐ 2259/QĐ-UBND ngày18/10/2017)
1 Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản
2 Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyến sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
3 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.
4 Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
5 Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.
III LĨNH VỰC VĂN HÓA (Quyết định 1794/QĐ-UBND ngày 11/9/2018) 
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản)
2 Công nhận gia đình văn  hóa
3 Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở
IV LĨNH VỰC TÔN GIÁO ( QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018)
1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
4 Thủ tuc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã, phường, thị trấn khác
9 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
10 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
V LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018) 
1 Thủ tục đề nghị  tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
2 Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề;
3 Thủ tục đề nghị tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã vê thành tích đột xuất;
4 Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
5 Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu lao động tiên tiến
VI LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO – TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHÒNG CHỐNG THAM  NHŨNG (Quyết định 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018) 
A Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu 
B Lĩnh vực giải quyết tố cáo
1 Giải quyết tố cáo 
C Lĩnh vực tiếp công dân
1 Tiếp công dân 
D Lĩnh vực xử lý đơn thư
1 Xử lý đơn thư 
E Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
1 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
2 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
3 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
4 Thủ tục thực hiện việc giải trình
VII LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Quyết định 2870/QĐ-UBND 29/12/2017) 
Liên thông TTHC đăng ký khai sinh
1 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
A Lĩnh vực Hộ tịch 
1 Thủ tục Đăng ký khai sinh
2 Thủ tục Đăng ký kết hôn
3 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con
4 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
5 Thủ tục Đăng ký khai tử
6 Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động
7 Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động
8 Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động
9 Thủ tục Đăng ký giám hộ
10 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ
11 Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
12 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
13 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh
14 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
15 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn
16 Thủ tục Đăng ký lại khai tử
17 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch
II Lĩnh vực nuôi con nuôi
1 Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
III Lĩnh vực chứng thực
1 Cấp bản sao từ sổ gốc
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tố chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính họp đồng, giao dịch đã được chứng thực
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
8 Chứng thực di chúc
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
11 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
VIII LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 ) 
1 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 
2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 
3 Thủ tục công nhận hòa giải viên
4 Thủ tuc công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
5 Thủ tục thôi làm hòa giải viên
6 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
IX LĨNH VỰC GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO (QĐ 1632/QĐ-UBND ngày 25/7/2017) 
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
2 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
3 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
4 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
5 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
X LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (QĐ 1257/QĐ-UBND ngày 22/6/2018)
1 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
2 cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
8 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
9 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
XI LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ( Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019) 
1 Hòa giải tranh chấp đất đai ( cấp xã)
XII LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG ( Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019) 
1 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường
XII LĨNH VỰC DÂN TỘC (Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018) Thực hiện liên thông
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
XIII LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ( Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)
1 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
XIV LĨNH VỰC Y TẾ ( Quyết định 2341/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)
1 cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số
XV LĨNH VỰC ĐẤU THẦU ( QĐ số 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018)
1 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
2 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
XVI LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC ( QĐ số 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018)
1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại  
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Thủ tục Đăng ký khai sinhgiải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại  
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Cuộc thi
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng