Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động MTTQVN
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ huyện 

UBMTTQVN – HĐND – UBND

             HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

             Số:    /BC-MT-HĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Đơn Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2012.

 

BÁO CÁO

Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác

giữa HĐND, UBND và UBMTTQ huyện Đơn Dương (2007-2011)

 

Ngày 17/07/2007, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đơn Dương đã ký kết và ban hành Quy chế phối hợp công tác.

Qua 5 năm triển khai thực hiện đạt được những kết quả sau:

I. Kết quả 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác:

1. Công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BTV Huyện ủy; HĐND, UBND và UBMTTQ huyện đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X, các Nghị quyết của HĐND, các quyết định, chỉ thị và văn bản điều hành của UBND, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng huyện Đơn Dương.

Trong gần 5 năm qua, trên cơ sở xây dựng khối liên minh công – nông – trí với khẩu hiệu tất cả vì sự nghiệp: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. MTTQVN huyện tích cực tập hợp đoàn kết toàn dân thành một khối thống nhất, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đoàn kết nhân dân ở khu dân cư, thông qua các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động Ngày vì người nghèo” đã thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền các cấp, đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm trong các phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa …

Công tác phối hợp với Chính quyền các cấp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt được nhiều kết quả tích cực như trong xây dựng cơ sở hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm, nước sạch, hỗ trợ phát triển nông nghiệp … Phối hợp với Chính quyền giải quyết việc xây dựng, trùng tu, nâng cấp các cơ sở, thờ tự, tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các tôn giáo trong các ngày lễ trọng. Hỗ trợ các tôn giáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hành đạo đúng với phương châm Tốt đời, đẹp đạo”. Đồng thời, được sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của Thường trực HĐND, UBND huyện, hàng năm Ủy ban MTTQ huyện tổ chức gặp mặt chức sắc các tôn giáo, nhân sỹ trí thức vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người Hoa tiêu biểu… qua đó trao đổi, bàn bạc đánh giá việc thực hiện và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động vì mục tiêu chung. Mặt khác, phát huy vai trị chức sắc, chức việc các tôn giáo, phối hợp giải quyết hiệu quả những vấn đề liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ thực hiện đầy đủ các chính sách về tôn giáo, về dân tộc hiện hành của Đảng và Nhà nước để thực hiện tinh thần đoàn kết lương - giáo và đoàn kết dân tộc.

2. Phối hợp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và công tác tiếp xúc cử tri.

* Phối hợp thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp:

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp triển khai tổ chức 2 cuộc bầu cử: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII năm 2007 và cuộc bầu cử 4 cấp đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện từ khâu chuẩn bị thành lập Ủy ban bầu cử, phân bổ cơ cấu, số lượng, thành phần, tổ chức các bước hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, đến công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, thành lập các tổ bầu cử, điểm bỏ phiếu, công tác giám sát hoạt động bầu cử và tổ chức vận động cử tri đi bầu cử... đều đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, đúng quy định, trình tự theo luật định. Từ đó đã góp phần quan trọng vào thành công của các cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Đơn Dương.

* Công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri:

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp triển khai thực hiện định kỳ hàng năm tập trung trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp thường kỳ. Trong nhiệm kỳ 2007-2011 đã tổ chức được 34 đợt tiếp xúc cử tri, với 6.164 lượt cử tri tham dự, có 879 ý kiến tham gia phát biểu. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, UBMTTQVN huyện đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về tâm tư, nguyện vọng chính đáng liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để báo cáo với các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, đề nghị các ngành chức năng giải quyết.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp chuẩn bị cho kỳ bầu cử được HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp tổ chức ở 10 xã, thị trấn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đông đảo cử tri được tiếp xúc với các ứng cử viên.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri UBND huyện đều cử Thường trực UBND huyện và đại diện các phòng, ban, ngành của huyện tham dự và có giải trình, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc. Do đó đã được đông đảo cử tri hoan nghênh, góp phần thu hút và củng cố lòng tin của cử tri, nhân dân vào Đảng, Chính quyền các cấp.

Công tác tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiến hành thường xuyên. Tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị được giải quyết tăng lên đáng kể, đáp ứng được phần lớn những yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng người dân lợi dụng dân chủ trong tiếp xúc để thực hiện khiếu nại, tố cáo cá nhân.

3. Phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ huyện phối hợp chặt chẽ trong hoạt động xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án. Các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành đều được Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức lấy ý kiến theo đúng thủ tục và trình tự pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện ban hành đều đảm bảo đúng thể thức và nội dung quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX, X đã đề ra.

4. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. 

Công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng tháng, HĐND và UBND huyện duy trì thường xuyên việc thông báo tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề liên quan của huyện cho MTTQ huyện và các tổ chức thành viên. HĐND, UBND huyện tăng cường phối hợp với UBMTTQ huyện trong việc phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của huyện, phát huy vai trò MTTQ tham gia trong công tác tuyên truyền nhân dân. 

Phong trào thi đua yêu nước được HĐND, UBND, UBMTTQ tập trung phối hợp thực hiện tốt thông qua ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động. Hàng năm đều tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế- hội trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc, từng địa bàn.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn xã hội tham gia xóa nhà tạm cho các hộ nghèo” theo Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là bước đột phá trong nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo của địa phương. Đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phát huy mọi nguồn lực trong cộng đồng dân cư, được đông đảo nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hưởng ứng tích cực. Quỹ “Vì người nghèo” trong 5 năm từ 2007-2011 là 6.068.917.356 đồng, trong đó tỉnh cấp 4.803.300.000 đồng, toàn huyện vận động được 1.265.617.356 đồng, hỗ trợ xóa 667 căn nhà tạm, tổng giá trị 3.355.971.000 đồng và xây dựng 419 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 1.506.600.000 đồng. Các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt do MTTQ phát động được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, trong 5 năm vận động được 215.159.000 đồng góp phần kịp thời giúp đỡ đồng bào các vùng bị thiên tai bão lụt.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, nhà nước và nhân dân cùng làm  đã được các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện.

Công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được đặc biệt quan tâm. HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trong nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong dân tộc thiểu số đấu tranh với luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền của các thế lực thù địch. Phối hợp đẩy mạnh triển khai các chương trình quốc gia như: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/CP của Chính phủ về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; tổ chức tốt diễn đàn “CAND lắng nghe ý kiến của nhân dân” từ công an huyện đến công an cơ sở; tổng kết 10 năm giáo dục quốc phòng-an ninh giai đoạn 2001-2010…

5. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được HĐND, UBND và UBMTTQ huyện phối hợp chặt chẽ và hiệu quả định kỳ hàng tháng, Hội đồng tiếp công dân duy trì lịch trực đều đặn. Thông qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Năm năm qua, HĐND, UBND huyện đã tiếp hơn 210 lượt người; tiếp nhận 796 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Hội đồng tiếp công dân của huyện nghiêm túc xem xét và giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ đơn thư được giải quyết đạt tỷ lệ cao, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, hợp tình, hợp lý được cử tri và nhân dân đồng tình.

6. Tham dự các kỳ họp, phiên họp và chế độ thông báo.

Công tác chuẩn bị, công tác tổ chức đến việc tham dự các kỳ họp, phiên họp, hội nghị của HĐND, UBND và UBMTTQ huyện được Thường trực các bên thực hiện nghiêm túc.

a) Đối với HĐND huyện:

Việc chuẩn bị các kỳ họp HĐND được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

Công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện ngày càng được thực hiện kỹ lưỡng và bài bản; khóa IX vừa qua, HĐND huyện tổ chức được 18 kỳ họp, ban hành 71 nghị quyết. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chủ động mời lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện họp để thống nhất dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp, thông báo rộng rãi cho cử tri biết để theo dõi, giám sát.

Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và UBND huyện tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND huyện trước và sau kỳ họp; chuẩn bị và cung cấp các tài liệu có liên quan phục vụ công tác TXCT của đại biểu HĐND; tổng hợp ý kiến cử tri; kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo giải trình về kết quả xử lý, giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền và chuẩn bị nội dung báo cáo của UBND huyện về tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Nhiều nội dung phản ảnh của cử tri được chất vấn tại kỳ họp, được Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đưa vào chương trình giám sát, khảo sát để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị khắc phục, qua đó đã góp phần thực hiện tốt pháp luật và quy chế dân chủ ở cơ sở, làm cho cử tri yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

b) Đối với UBND huyện:

UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, MTTQ và các Ban của HĐND huyện trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Từ công tác chuẩn bị nội dung các báo cáo, đề án đến các điều kiện vật chất phục vụ cho kỳ họp đều thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời. Việc trả lời chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và của cử tri được UBND huyện thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.

c) Đối với MTTQ huyện:

Thực hiện theo nội dung quy chế, UBMTTQ huyện đã thường xuyên và kịp thời thông báo kết quả công tác xây dựng chính quyền 6 tháng và hàng năm tại kỳ họp HĐND huyện; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều với Thường trực HĐND và UBND huyện về các phản ảnh, kiến nghị của cử tri cũng như các vấn đề bức xúc trên địa bàn để Thường trực HĐND, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và làm cơ sở phục vụ các hoạt động giám sát, thẩm tra của Thường trực và các Ban HĐND huyện.

7. Việc tuyển chọn thẩm phán và giới thiệu Hội thẩm nhân dân:

Theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh, huyện và ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, căn cứ vào phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ, Thường trực HĐND huyện kịp thời thống nhất chủ trương để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Thẩm phán theo quy định. Bên cạnh đó, HĐND và MTTQ huyện phối hợp chặt chẽ trong việc hiệp thương, giới thiệu để HĐND huyện bầu chọn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện; Nhiệm kỳ 2007-2011 MTTQ huyện phối hợp với Tòa án nhân dân huyện hiệp thương và giới thiệu cho HĐND huyện khóa IX bầu 18 vị vào Hội thẩm nhân dân huyện và giới thiệu cho HĐND huyện khóa X bầu 22 vị vào Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016; đề xuất hỗ trợ các điều kiện cần thiết khi có yêu cầu để để Tòa án nhân dân và Hội thẩm nhân dân có điều kiện thực thi tốt nhiệm vụ của mình theo luật định.

8. Phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm tra.

Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQ huyện luôn coi trọng và tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát. MTTQ huyện thường xuyên và tích cực tham gia với các đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, khi được Thường trực và các Ban của HĐND huyện mời. Trong quá trình tham gia, đại diện MTTQ luôn thực hiện tốt vai trò trách nhiệm và có những đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của đoàn.

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND huyện đã tổ chức được 29 cuộc giám sát chuyên đề; trong đó, Thường trực HĐND giám sát 07 chuyên đề, các Ban HĐND giám sát 22 chuyên đề. Ngoài ra, Thường trực và các Ban HĐND đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát đột xuất theo yêu cầu bức xúc của cử tri, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác phối hợp thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, từ năm 2007 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phối hợp và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt ở xã; năm 2008 và năm 2010 lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn; phát huy và duy trì hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã và thị trấn.

9. Các hoạt động khác:

Ngoài những nội dung công tác phối hợp chủ yếu theo Quy chế; HĐND, UBND và UBMTTQ huyện thường xuyên phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác theo yêu cầu Huyện ủy và của tỉnh, như phối hợp thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; chung sức xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ…

II. Đánh giá chung:

1. Về ưu điểm:

- Hoạt động phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp trong 5 năm qua đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với cơ quan tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nền nếp, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQ; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và của cả nhiệm kỳ.

2. Những hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã kể trên, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế là:

- Phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện trong hoạt động giám sát của nhân dân ở cơ sở hiệu quả chưa cao, nhất là hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức còn mang tính hình thức; cơ chế đảm bảo cho hoạt động giám sát thiếu đồng bộ.

- Công tác phối hợp trong tổ chức tiếp xúc cử tri, tuy đã có nhiều cố gắng để đổi mới, nhằm phát huy hiệu quả một cách thực chất việc tham gia xây dựng chính quyền của nhân dân, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri còn thiếu sự thống nhất giữa các cơ quan.

- Việc tổ chức sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp hàng năm chưa được duy trì và tổ chức đúng quy định, nên chưa đánh giá kịp thời những ưu khuyết điểm trong quá trình thực hiện.

- Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động ở các xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức; có nơi buông lỏng, có nơi phối hợp rời rạc kém hiệu quả làm ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.

3. Một số bài học kinh nghiệm:

Qua 5 năm thực hiện Quy chế, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Cần bám sát Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, từ đó có kế hoạch cụ thể trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện.

2. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền, nhất là trong công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Cần xác định rõ và nâng cao trách nhiệm hơn nữa của các cơ quan nhà nước trong việc tiếp thu và giải quyết các kiến nghị của các đoàn giám sát và của cử tri; HĐND và MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn cần bám sát và quyết liệt hơn nữa trong việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

4. Thực hiện đúng thời gian tiến hành sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp hàng năm, để kịp thời đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong quy chế.

5. Duy trì chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tăng cường cơ chế trao đổi thống nhất giữa HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, tạo sự thống nhất chung trong giải quyết các vấn đề phát sinh ở địa phương.

III. Một số phương hướng chủ yếu trong thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2012-2016.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQ huyện Đơn Dương, giai đoạn 2012-2016, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ X. Cần thực hiện tốt một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác, cụ thể sau:

1. Tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự ATXH.

 2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Trọng tâm, mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cuộc vận độngNgày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong nhân dân và trong đội ngũ cán bộ công chức.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

4. Đổi mới công tác tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vừa đảm bảo phát huy dân chủ của nhân dân, vừa bảo đảm trách nhiệm của người đại biểu nhân dân và các cơ quan nhà nước có liên quan, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, phối hợp giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 5. Tăng cường đổi mới hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND huyện.

 6. Phối hợp thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt Quy chế tổ chức phản biện xã hội của UBMTTQ với HĐND, UBND huyện; phát huy hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn; bầu Trưởng thôn, Tổ dân phố theo quy định; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm trên, hàng năm căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, thông qua hội nghị bàn bạc, thống nhất, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện bổ sung nội dung phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

CHỦ TỊCH HĐND                                                CHỦ TỊCH UBND                                             CHỦ TỊCH UBMTTQ
         (Đã ký)                                                                    (Đã ký)                                                                   (Đã ký)


    Lý Văn Kiệt                                                         Đinh Ngọc Hùng                                             Trương Thành Được
Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng