Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Thủ tục Hành chính
TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp xã
CSDL hành chính quốc gia
Một cửa Điện tử
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động Huyện ủy
Quyết định về việc thành lập BTC, BGK, tổ thư ký cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đơn Dương (giai đoạn 1930 - 2013) 

HUYỆN ỦY ĐƠN DƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI

*

Số: 01-QĐ/BCĐ

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Đơn Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi

tìm hiểu “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ

và nhân dân huyện Đơn Dương (giai đoạn 1930 - 2013)”

 

                - Căn cứ Kế hoạch số 113-KH/HU, ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Huyện ủy Đơn Dương về tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đơn Dương (giai đoạn 1930 - 2013).

                - Căn cứ Quyết định số 591-QĐ/HU, ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đơn Dương (giai đoạn 1930 - 2013).

 

BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: a) Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đơn Dương (giai đoạn 1930 - 2013) gồm các đồng chí có tên sau:

                1. Đ/c Trần Xuân Hồng - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng ban;

                2. Đ/c Lê Hữu Túc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó ban;

3. Đ/c Phan Thị Hoài Thanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo HU - Thành viên;

4. Đ/c Trần Văn Thảo - HUV - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện - Thành viên;

5. Đ/c  Phạm Viết Ân - Hiệu trưởng Trường THPT Đơn Dương - Thành viên.

b) Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đơn Dương (giai đoạn 1930 - 2013) gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Phan Thị Hoài Thanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng ban;.

2. Đ/c Nguyễn Thuật - Giám đốc TTBDCT huyện - Phó ban;

3. Đ/c Nguyễn Văn Vinh - Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện - Thành viên;

4. Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Giáo viên dạy môn lịch sử trường THPT Đơn Dương - Thành viên;

5. Đ/c Lê Thị Bích Phương - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thành viên;

c) Chỉ định Tổ Thư ký cuộc thi gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Phạm Thị Nguyệt - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

2. Đ/c Nguyễn Văn Chương - Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

Điều 2: Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ xây dựng, ban hành Thể lệ và các văn bản hướng dẫn tổ chức cuộc thi đảm bảo thiết thực, đạt mục đích, yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, xây dựng biểu điểm, đáp án và tổ chức chấm thi đúng các quy định đã đề ra.

                Điều 3: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ
- TT HU, HĐND, UBND,
UBMTTQVN huyện                                                                  PBT KIÊM TRƯỞNG BCĐ HỘI THI
- Như điều 3;                                                                                              (Đã ký)
- Lưu.
                                                                                                               Lưu Tấn Huệ

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng