Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Thủ tục Hành chính
TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp xã
CSDL hành chính quốc gia
Một cửa Điện tử
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động Huyện ủy
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Huyện Đơn Dương giai đoạn 1930 - 2013” 

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG

HUYỆN ỦY ĐƠN DƯƠNG

*

Số: 113-KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         Đơn Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH

tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Huyện Đơn Dương giai đoạn 1930 - 2013”

 

Để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đơn Dương (02/4/1975 - 02/4/2015) và đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn đảng, toàn dân phát huy nội lực chung sức xây dựng đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Huyện Đơn Dương giai đoạn 1930 - 2013” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạnh của Đảng bộ và nhân dân Huyện Đơn Dương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân huyện phát huy truyền thống cách mạnh, quyết tâm xây dựng huyện đạt Nông thôn mới vào năm 2015.

2. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, cần phát động cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh. Qua đó tăng cường củng cổ niềm tin của nhân dân vào con đường đổi mới và vai trò lãnh đạo của đảng; bổ sung tư liệu phục vụ việc biên tập lịch sử của huyện, các địa phương, các ngành, tái bản các công trình lịch sử của Đảng bộ huyện. Đồng thời, lựa chọn những bài dự thi đạt kết quả cao phục vụ công tác tuyên truyền về lịch sử đảng bộ huyện trong thời gian tới.

3. Cuộc thi phải chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Việc bình chọn, đánh giá kết quả phải đảm bảo công khai, chính xác, dân chủ, khách quan tạo ra khí thế sôi nổi, phấn khởi trong toàn huyện.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Chủ đề: Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Huyện Đơn Dương giai đoạn 1930 - 2013”

2. Nội dung: Trọng tâm trong các tư liệu:

- Sơ thảo Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đơn Dương (1930 - 1975), do Huyện ủy Đơn Dương  xuất bản năm 1997;

- Lịch sử Đảng bộ huyện Đơn Dương (1975 - 2005), do Huyện uỷ Đơn Dương  xuất bản năm 2010;

- Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đơn Dương (1945 - 2010), do Ban chỉ huy quân sự huyện Đơn Dương xuất bản 2012;

- Các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cơ sở có tính chất điểm nhấn, bước ngoặt cho quá trình hình thành và phát triển địa phương trong các giai đoạn trước đây, giai đoạn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới hiện nay và các thông tin, tư liệu mới phát hiện (nếu có).

2. Hình thức và đối tượng dự thi

2.1. Thi viết:

- Bài dự thi ghi trong khổ giấy A 4, từ 3 đến 4 trang (khuyết khích viết tay); ghi đầy đủ thông tin cá nhân.

- Đối tượng thi viết: Cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn huyện Đơn Dương.

2.2. Thi kể chuyện:

- Hình thức thuyết trình, thời gian 10 phút (khuyến khích không sử dụng tài liệu); nội dung thi kể chuyện phải chuẩn bị bằng đề cương và được duyệt của Ban chỉ đạo hoặc Ban giám khảo cấp cơ sở trước khi thực hiện.

- Việc thi sơ khảo kể chuyện ở cấp cơ sở sẽ được tiến hành chủ yếu tại buổi chào cờ các cơ quan, đơn vị, các trường học; thời gian bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2014 và nên mỗi tháng tổ chức thi kể 02 lần; sau đó lựa chọn từ 5-7 bài thi đạt yêu cầu tham dự thi chung khảo, xếp hạng trong buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi cơ sở, lựa chọn 01 bài xuất sắc tham gia cấp huyện.

- Đối tượng thi kể chuyện: Lựa chọn, phân công trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh của đơn vị.

III. BAN CHỈ ĐẠO, THỜI GIAN TIẾN HÀNH, KINH PHÍ HỘI THI

1. Ban chỉ đạo cấp cơ sở: (cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ cơ sở)

1.1. Ban chỉ đạo cơ sở gồm:

1. Đảng ủy Thạnh Mỹ

2. Đảng ủy Dran chủ trì; Chi bộ Hạt kiểm lâm

3. Đảng ủy Lạc Xuân chủ trì; Chi bộ Cty TNHH một thành viên Lâm nghiệp; Ban QL rừng phòng hộ Dran

4. Đảng ủy Lạc Lâm

5. Đảng ủy Ka Đô

6. Đảng ủy Quảng Lập

7. Đảng ủy Pró

8. Đảng ủy Ka Đơn

9. Đảng ủy Tu Tra

10. Đảng ủy Đạ Ròn chủ trì; CTy cổ phần sữa Đà Lạt, Cty Agrivina

11. Đảng ủy Cơ quan Quân sự huyện

12. Đảng ủy Cơ quan Công an huyện

13. Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện chủ trì; các chi bộ Trung tâm văn hóa - Thể thao; Đài Truyền thanh - truyền hình; chi cục Thuế; Chi bộ Trung tâm Nông nghiệp; Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng và chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện.

14. Đảng ủy cơ quan Đảng và Đoàn thể huyện chủ trì; các chi bộ Viên kiểm sát; Tòa Án; Chi cục Thi hành án; Ngân hàng NN&PTNT ; Ngân hàng chính sách và chi bộ Kho bạc nhà nước huyện.

15. Đảng ủy Trung tâm y tế huyện

16. Chi bộ, lãnh đạo trường THPT Đơn Dương chủ trì; các đơn vị Trường PT Dân tộc nội  trú; Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; Trung tâm dạy nghề huyện.

17. Chi bộ, lãnh đạo trường THPT Lê Lợi

18. Chi bộ, lãnh đạo trường THPT Pró

19. Chi bộ, lãnh đạo trường THPT Hùng Vương

20. Chi bộ, lãnh đạo trường THPT Ngô Gia Tự.

1.2. Ban chỉ đạo cơ sở triển khai tổ chức cuộc thi cho các đối tượng trong phạm vị lãnh đạo, quản lý của mình (khuyết khích các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí tham dự).

Ngoài ra, đối với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai tổ chức cuộc thi cho đảng viên, giáo viên, công nhân viên các trường mần non, tiểu học, THCS và học sinh THCS trên địa bàn; các công dân, đoàn viên, công nhân doanh nghiệp thường trú tại địa phương và các thành phần khác có nhu cầu dự thi.

1.3. Ban chỉ đạo cơ sở: Do cấp ủy cơ sở thành lập, Ban chỉ đạo thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký. Chỉ đạo, gợi ý nội dung, ban hành thể lệ, phát động và tổng kết cuộc thi ở cơ sở. Báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy); chọn lựa gửi 05 bài thi viết, danh sách 01 thí sinh cùng đề cương bài dự thi kể chuyện tham gia hội thi cấp huyện.

Ban giám khảo giúp Ban chỉ đạo thực hiện việc thu, đánh giá kết quả bài thi viết. Duyệt nội dung, đánh giá kết quả sơ khảo phần thi kể chuyện tại buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần hoặc trong sinh hoạt tư tưởng của cơ quan, đơn vị..., đánh giá kết quả, xếp hạng trong phần thi chung khảo tại buổi lễ tổng kết và trao giải ở cơ sở.

Thời gian tiến hành từ 19/5/2014 - Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi cấp cơ sở dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/2015.

2. Ban chỉ đạo cấp huyện:

Do Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập, Ban chỉ đạo thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký. Chỉ đạo, gợi ý nội dung - xây dựng đáp án khung, đôn đốc, hướng dẫn thể lệ hội thi đối với cơ sở, tiến hành tổ chức hội thi cấp huyện.

Thời gian từ 02/4/2014-02/4/2015, vòng chung khảo, lễ tổng kết và trao giải cấp huyện dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đơn Dương - 02/04/2015

3. Về kinh phí: Ủy ban nhân huyện chi kinh phí hội thi cấp huyện và chi cho mỗi Ban chỉ đạo cơ sở 5.000.000 triệu đồng (năm triệu đồng).

IV. VỀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HỘI THI CẤP HUYỆN

1. Về kết quả thi viết: Gồm Giấy khen của Huyện ủy kèm theo tiền thưởng cho cá nhân:

- 01 giải nhất:                                                   1.500.000 đồng

- 02 giải nhì, mỗi giải:                                      1.000.000 đồng

- 03 giải ba, mỗi giải:                                       800.000 đồng

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải:                     300.000 đồng

- 02 giải đặc thù, mỗi giải:                               300.000 đồng

- 01 giải cho BCĐ cơ sở có số bài thi viết nhiều nhất 1.000.000 đồng

- 01 giải cho BCĐ cơ sở có nhiều bài thi viết đạt giải cao 1.000.000 đồng

2. Về kết quả thi kể chuyện: Gồm Giấy khen của Huyện ủy kèm theo tiền thưởng cho cá nhân:

- 01 giải nhất:                                                  1.500.000 đồng

- 02 giải nhì, mỗi giải:                                          1.00.000 đồng

- 03 giải ba, mỗi giải:                                           800.000 đồng

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải:                    300.000 đồng

- 02 giải đặc thù, mỗi giải:                              300.000 đồng

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy phối hợp tham mưu cho Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giáo khảo, tổ thư ký để triển khai cuộc thi. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cơ quan Thường trực cuộc thi.

Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các quan, phòng, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện quán triệt, tuyên truyền tổ chức triển khai nội dung kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân và tổ chức thực hiện có kết quả tại đơn vị mình.

Đài Truyền thanh - truyền hình huyện, trạm truyền thanh các xã, thi trấn, cổng thông tin điện tử của huyện có trách nhiệm đăng tải kế hoạch, thể lệ, tài liệu liên quan đến cuộc thi; đưa tin, phản ánh không khí, kết quả cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đảng ủy, chi bộ, lãnh đạo các trường THPT xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giáo khảo, tổ thư ký để triển khai cuộc thi ở cơ sở. Thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả, tiến độ triển khai cuộc thi hoặc những vấn đề còn vướng mắc về Ban Tổ chức cuộc thi (Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và cho ý kiến chỉ đạo.

Đề nghị cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam, các đoàn, cơ quan, phòng, ban, ngành từ huyện đế cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ

   và Đoàn thể huyện;

- Các cơ quan tham mưu giúp viên Huyện ủy, TTBDCT huyện;

- Các tổ chức cơ sở đảng;

- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

                             BÍ THƯ

 

 

 

(Đã ký)

 

                           

 

                                     Thái On

 

 

 

 

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng