Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Thủ tục hành chính
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Biểu mẫu TTHC
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHuyện Đơn Dương > Hoạt động của huyện
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2013 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 88/BC-UBND

  Đơn Dương, ngày  30  tháng 5 năm 2013

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương

 

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2013 với chủ đề hành động theo Nghị quyết của Huyện ủy là “Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức; tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu; tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, làm tiền đề để hoàn thành trước thời hạn kế hoạch phát triển giai đoạn 2010-2015”; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2013 trên địa bàn huyện, trong 6 tháng đầu năm 2013 đã đạt kết quả quan trọng như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tổng hợp:

- Giá trị sản xuất (theo giá cố định 1994) ước thực hiện 1.129 tỷ đồng, đạt 47,8% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó ngành nông, lâm, thủy sản ước thực hiện 508 tỷ đồng, đạt 47,6 % kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp – xây dựng 243 tỷ đồng, đạt 47,8% kế hoạch, tăng 20,9% so với cùng kỳ; ngành thương mại - dịch vụ - du lịch 379 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

- Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng năm 2013 là 50 tỷ 062 triệu đồng, đạt 59% so với kế hoạch, bằng 117% so cùng kỳ.

               - Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 190 tỷ 036 triệu đồng đạt 53% kế hoạch, bằng 140% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 là 187 tỷ 103 triệu đồng đạt 50% kế hoạch, bằng 171% so cùng kỳ.

- Tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 623 tỷ đồng đạt 49,5% KH, tăng 26,8% so cùng kỳ.

Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể:

1. Lĩnh vực kinh tế:

1.1. Sản xuất nông – lâm nghiệp.

Lúa Đông Xuân gieo sạ được 845ha/942 ha, đạt 89,7% kế hoạch năm. Hiện đang tiến hành thu hoạch, ước sản lượng đạt 4.732 tấn. Lúa Hè Thu: hiện đang chuẩn bị làm đất sản xuất. Ước diện tích gieo sạ 1.800/2.973ha đạt 60,5% KH. Diện tích gieo trồng rau thương phẩm 11.415/21.744ha đạt 52,5% KH năm. Thủy lợi: đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, không để xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước.

Chăn nuôi: Tổng đàn trâu có 2.950 con, đàn bò 21.229 con, trong đó đàn bò sữa 5.245 con (bò sữa trong dân 3.279 con), đàn heo 16.878 con, đàn gia cầm 271.090 con, dê: 159 con. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xuất hiện bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc, UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn triển khai các biện pháp tích cực để phòng chống dịch bệnh, tiến hành tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc xin LMLM nên đã nhanh chóng khống chế hoàn toàn.

Lâm nghiệp: trong 6 tháng đầu năm, thời tiết trên điạ bàn huyện khô hanh, nguy cơ cháy rừng cao, UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, trực cháy; chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện, lực lượng để chữa cháy theo phương án đã phê duyệt. Đã xảy ra 01 vụ cháy khoảng 03 ha thảm cỏ dưới tán rừng thông lớn tại xã Đạ Ròn và một số điểm cháy nhỏ nhưng đã phát hiện và tổ chức dập tắt kịp thời, không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. UBND huyện đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, tiến độ thực hiện dự án của 6/20 dự án lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Nhìn chung, các dự án đều triển khai chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư, hiệu quả thực hiện dự án thấp, tuy có tổ chức lực lượng quản lý bảo vệ rừng nhưng lực lượng mỏng, thiếu chuyên trách nên vẫn để xảy ra tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trong khu vực dự án.

Công tác giao khoán bảo vệ rừng: Tổng diện tích giao khoán QLBVR năm 2013 là 28.022,24 ha/933 hợp đồng. Tổng sản lượng gỗ khai thác trong 6 tháng là: 2.348 m3. Từ đầu năm đến nay các ngành chức năng đã tổ chức các đợt tuần tra, truy quét phát hiện 58 vụ vi phạm về QLBVR; đã xử lý 49 vụ, trong đó xử lý hành chính: 48 vụ, xử lý hình sự: 01 vụ, lâm sản thu được qua xử lý vi phạm: 23 m3 gỗ, thu nộp ngân sách số tiền 257 triệu đồng. Triển khai kế hoạch trồng cây trồng rừng phân tán năm 2013 với tổng số cây trồng là 11.410 cây. Đã tổ chức Lễ phát động trồng cây tại thôn Tân Hiên – xã Lạc Xuân.

1.2. Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường.

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị 26 giấy/0,38 ha, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp 61 giấy/21ha. Về thuê đất, thu hồi đất, giao đất: đã tiến hành cắm mốc, giao đất cho Trung tâm Y tế xây dựng Trạm Y tế TDP Lâm Tuyền, giao đất xây dựng Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực Đơn Dương; lập thủ tục thu hồi 10.060m2 đất UBND thị trấn Thạnh Mỹ quản lý để giao cho Sở Khoa học – Công nghệ Lâm Đồng. Lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương hoán đổi đất đối với các hộ có đất nằm trong dự án xây dựng hồ chứa nước Sao  Mai với diện tích khoảng 33ha.

Đã hoàn tất công tác GPMB các dự án: QL27, đoạn từ Dran đến giáp tỉnh Ninh Thuận; gói thầu số 5 đường nội thị trấn Thạnh Mỹ. Đang triển khai GPMB các dự án: Hồ chứa nước Sao Mai, Trung tâm thể thao huyện.

Lĩnh vực Tài nguyên – khoáng sản – nước: tổ chức kiểm tra các vị trí xin khai thác cát trên địa bàn huyện; kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của 17/20 đơn vị được cấp phép khai thác; qua kiểm tra đã xử phạt VPHC 03 cơ sở vi phạm.

1.3. Công nghiệp – TTCN, Thương mại – dịch vụ - du lịch.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – TTCN trong 6 tháng 2013 ước thực hiện         92 tỷ 590 triệu đồng đạt 47 % kế hoạch năm. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 4,55 triệu USD, đạt 50,5% kế hoạch, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn ước đạt 1.012 tỷ đồng đạt 48,5% KH, tăng 29% so cùng kỳ. Lĩnh vực vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2013 đều có mức tăng trưởng ổn định.

Công tác quản lý Nhà nước về thương mại – dịch vụ được tăng cường, nhất là trong dịp tết Nguyên đán. UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về thanh tra, kiểm tra hàng hóa trên địa bàn Huyện trong đó tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá đã niêm yết, kiểm tra chất lượng hàng hóa, hàng gian lận thương mạiQua các đợt kiểm tra của Đội quản lý thị trường, Công an kinh tế và các đợt kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành của Huyện chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi găm hàng, đầu cơ tăng giá, kinh doanh hàng cấm, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

Xây dựng chợ nông thôn: đã thống nhất vị trí xây dựng điểm họp chợ tạm tại thôn Phú Thuận 1, Phú Thuận 3 thị trấn D’ran. Đối với chợ Tu Tra đã xác định vị trí, quy mô chợ nhưng chưa thống nhất phương thức đầu tư. Chợ Đạ Ròn chưa thống nhất được vị trí xây dựng chợ. Đang tiến hành các bước đầu tư chợ trung chuyển rau quả tại xã Quảng Lập.

1.4. Thu hút đầu tư:

Trên địa bàn huyện hiện nay có 55 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 1.300 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng của các dự án là 6.135 ha. Trong đó có 20 dự án thuê đất lâm nghiệp có tổng số vốn đăng ký đầu tư 450 tỷ đồng và diện tích cho thuê là 4.887 ha; 35 dự án thuê đất sản xuất nông nghiệp và kinh doanh khác có tổng số vốn đã đầu tư 850 tỷ đồng và diện tích cho thuê là 1.248 ha. Tiến độ thực hiện các dự án thuê đất lâm nghiệp còn chậm, kết quả thực hiện không đạt yêu cầu, hiệu quả kinh tế do các dự án này mang lại thấp. Các dự án thuê đất sản xuất nông nghiệp và kinh doanh khác có tiến độ thực hiện tốt và thực hiện đúng theo các hạng mục đã được cấp trong giấy chứng nhận đầu tư.

Trong 6 tháng năm 2013, trên địa bàn huyện không thu hút thêm dự án đầu tư mới.  

1.5. Xây dựng cơ bản:

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn huyện triển khai thực hiện 65 công trình, hạng mục công trình, trong đó công trình chuyển tiếp là 20 công trình, tổng mức đầu tư là 269 tỷ 862 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện được 162 tỷ 116 triệu đồng, ước giải ngân đến 30/6/2013 là 139 tỷ 108 triệu đồng/159 tỷ 604 triệu đồng (riêng vốn cấp năm 2013 là 47 tỷ 196 triệu đồng, giải ngân 24 tỷ 847 triệu đồng, đạt 53 % KH vốn). Hiện còn 04 công trình đang thi công, 16 công trình đã hoàn thành sử dụng.

Công trình xây dựng mới năm 2013 là 45 công trình, trong đó: thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu có 24 công trình, tổng mức đầu tư 76 tỷ 120 triệu đồng, vốn cấp từ đầu năm cho đến nay 32 tỷ 015 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện 17 tỷ 480 triệu đồng, ước giải ngân đến ngày 30/6/2013 là 17 tỷ 471 triệu đồng đạt 55% vốn cấp; công trình phân cấp cho ngân sách huyện là 21 công trình, tổng mức đầu tư 12 tỷ 464 triệu đồng, vốn cấp từ đầu năm cho đến nay 12 tỷ 464 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện 11 tỷ 571 triệu đồng, ước giải ngân đến ngày 30/6/2013 là 10 tỷ 699 triệu đồng đạt 86% vốn cấp.

1.6. Thu – chi ngân sách:

- Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng năm 2013 là 50 tỷ 062 triệu đồng, đạt 59% so với kế hoạch, bằng 117% so cùng kỳ, trong đó: thuế, phí thực hiện 27 tỷ 397 triệu đồng, đạt 46% kế hoạch, bằng 86% so với cùng kỳ; thu từ cấp đất - nhà thực hiện 12 tỷ 172 triệu đồng, đạt 304% kế hoạch, bằng 486% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách thực hiện 590 triệu đồng đạt 28% kế hoạch, bằng 53% so cùng kỳ; thu biện pháp tài chính – thu quản lý qua ngân sách 8 tỷ 639 triệu đồng đạt 54% kế hoạch, bằng 164% so cùng kỳ; thu không cân đối qua ngân sách – thu ATGT 1 tỷ 264 triệu đồng đạt 29% kế hoạch, bằng 62% so cùng kỳ.

               - Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 190 tỷ 036 triệu đồng đạt 53% kế hoạch, bằng 140% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện trong 6 tháng năm 2013 là 187 tỷ 103 triệu đồng đạt 50% kế hoạch, bằng 171% so cùng kỳ, trong đó chi XDCB 37 tỷ 162 triệu đồng đạt 75% kế hoạch, bằng 311% so cùng kỳ; chi thường xuyên 140 tỷ 248 triệu đồng đạt 51% kế hoạch, bằng 153% so cùng kỳ; chi quản lý qua ngân sách 8 tỷ 429 triệu đồng đạt 53% kế hoạch, bằng 368% so cùng kỳ; chi không cân đối ngân sách 1 tỷ 264 triệu đồng đạt 29% kế hoạch, bằng 62% so cùng kỳ.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

2.1. Giáo dục & đào tạo: Ngành giáo dục cơ bản đã hoàn thành công tác giảng dạy năm học 2012 – 2013; thực hiện xét tốt nghiệp THCS, tổ chức kỳ thi cuối kỳ; chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10. Triển khai rà soát các điều kiện, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục - đào tạo năm học 2013 – 2014. Duy trì phổ cập mầm non 5 tuổi, Tiểu học, THCS đối với 10/10 xã, thị trấn; toàn huyện có 25 trường đạt chuẩn Quốc gia (mầm non: 8, tiểu học: 16, THCS: 01).

2.2. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình: thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, tổng số lượt khám chữa bệnh 6 tháng năm 2013 là: 93.666 lượt người. Trên địa bàn huyện hiện có 04 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong Tết Nguyên đán năm 2013. Tổng số cơ sở đã được kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong 6 tháng năm 2013 là 782 cơ sở, số cơ sở vi phạm là 256, xử lý 03 cơ sở, đã nhắc nhở 253 cơ sở. Trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

2.3. Văn hóa, thể dục thể thao, thông tin, truyền thông: ngành Văn hóa – TT tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, mừng đảng, mừng xuân Quý Tỵ năm 2013. Triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện năm 2013: 105/105 thôn, TDP đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, 20.216/20.432 hộ đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, 105/105 cơ quan, trường học đăng ký danh hiệu văn hóa. Lĩnh vực thể dục – thể thao: tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao tại cấp xã, cấp huyện trong năm 2013.  

2.4. Lao động, việc làm, an sinh xã hội:

Triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2013, có 35 lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động, đã xuất cảnh 24 lao động.

Kết quả phúc tra hộ nghèo: toàn huyện còn 1.297 hộ nghèo, chiếm 5,94% tổng số hộ toàn huyện, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 849 hộ chiếm 14,76% tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn huyện. Về đối tượng bảo trợ xã hội: toàn huyện có 2.224 đối tượng thuộc diện trợ cấp bảo trợ xã hội. Đã thực hiện cấp thẻ BHYT miễn phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em dưới 6 tuổi là 31.240 thẻ.

Về thực hiện Nghị quyết 30 a của Chính phủ: đối với 16 thôn nghèo với tổng số 280 hộ nghèo được hỗ trợ là với kinh phí đầu tư là 02 tỷ 800 triệu đồng. Đối với xã nghèo – xã Proh: tổng kinh phí đầu tư là 01 tỷ đồng hỗ trợ cho 100 hộ nghèo. Đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành, giải ngân số kinh phí 03 tỷ 660 triệu đồng; còn lại xã Đạ Ròn đang triển khai thực hiện với số kinh phí 140 triệu đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, trên địa bàn toàn huyện đã đi thăm, chúc tết các đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội, hộ nghèo với tổng số tiền 04 tỷ 056 triệu đồng.  

2.5. Tình hình thực hiện chính sách, chương trình dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

Các chương trình chính sách trong vùng Đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, nguồn vốn được cấp. Chương trình 135, tổng vốn 5,4 tỷ đồng đã thực hiện, giải ngân 100%. Chương trình định canh, định cư, tổng vốn 3 tỷ 054 triệu đồng, giải ngân 65% vốn cấp. Đang thực hiện hỗ trợ trực tiếp đồng bào DTTS theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ kinh phí cấp dầu lửa cho các hộ chưa có điện, hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh sinh viên người đồng bào DTTS.

3. Lĩnh vực nội chính và an ninh, quốc phòng.

3.1. Về Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: Trong 6 tháng năm 2013, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền và chủ động ngăn ngừa phòng chống tội phạm nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tính từ ngày 16/11/2012-15/5/2013, trên địa bàn huyện có 77 người nước ngoài và 79 việt kiều đến địa phương đăng ký tạm trú. Qua công tác nắm tình hình chưa phát hiện vấn đề gì ảnh hưởng đến ANTT, hiện còn lưu trú 34 người nước ngoài và 19 Việt kiều.

Về phạm pháp hình sự xảy ra: 28 vụ làm 02 người chết, 06 người bị thương, 01 người bị cưỡng hiếp, thiệt hại 917 triệu đồng; lĩnh vực kinh tế -môi trường xảy ra 07 vụ; phát hiện 01 trường hợp trồng cây chứa chất ma túy; 30 vụ- 38 đối tượng sử dụng chất ma túy trái phép; tai nạn giao thông xảy ra 05 vụ làm 04 người chết, 05 người bị thương; xảy ra 02 vụ cháy nhà thiệt hại khoảng 545 triệu đồng.

Các ngành chức năng của huyện đã phối hợp kiểm tra việc kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn huyện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện và lập biên bản 1.623 trường hợp vi phạm, tạm giữ 277 xe, 1.346 giấy tờ xe. Xử lý 1.623 trường hợp với số tiền 1 tỷ 049 triệu đồng. Lực lực Công an xã, thị trấn đã lập biên bản 850 trường hợp, phạt 455 triệu đồng.

3.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng: Hội đồng tiếp dân của huyện đã tổ chức 20 kỳ tiếp dân (trong đó có 07 kỳ tiếp dân lưu động), kết quả đã tiếp được 30 lượt công dân đến trình bày khiếu nại. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện tiếp nhận được 138 đơn, qua xử lý có 72 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đơn tồn của kỳ trước chuyển qua 21 đơn, nâng tổng số đơn phải giải quyết là 93 đơn (tranh chấp 79 đơn, khiếu nại 05 đơn, tố cáo 03 đơn), thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện là 13 đơn, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, thị trấn 80 đơn. Kết quả: đã giải quyết được 70/90 đơn đạt tỷ lệ 77,8%, còn 20 đơn đang tiếp tục giải quyết.

3.3. Công tác cải cách hành chính: UBND huyện đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013, phân công nhiệm vụ, kết quả thực hiện và thời gian hoàn thành cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. UBND huyện đã xây dựng và triển khai áp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học công nghệ cấp giấy chứng nhận vào ngày 05/4/2013.

3.4. Công tác tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ: trong 6 tháng năm 2013 đã điều động và bổ nhiệm 01 Phó trưởng Phòng Tài nguyên, 01 Phó Giám đốc trung tâm Nông nghiệp huyện, bổ nhiệm lại 03 trưởng phó phòng, điều động và bổ nhiệm 07 cán bộ quản lý trường học; tiếp nhận và phân công tác 20 công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2012 về UBND huyện công tác; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 02 Phó chủ tịch xã, thị trấn (Dran, xã Lạc Lâm).

3.5. Công tác tôn giáo: Nhìn chung tình hình tôn giáo 6 tháng đầu năm ổn định các tôn giáo trên địa bàn huyện sinh hoạt và hoạt động theo đúng các quy định của nhà nước.

3.6. Công tác tư pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu được thực hiện đúng pháp luật. Hoạt động công chứng, chứng thực được thực hiện tốt.

4. Thực hiện các chương trình trọng tâm.

Trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013: Chương trình phát triển nông nghiệp, công nghệ cao; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng xã văn hóa; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và bức xúc trên địa bàn và chỉnh trang đô thị 02 thị trấn; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác chuyên môn. Nhìn chung các kế hoạch đã được UBND huyện chỉ đạo triển khai đảm bảo theo nội dung, tiến độ đề ra. 

4.1. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xã văn hóa:

Toàn huyện đã tổ chức phát động Đơn Dương chung tay xây dựng Nông thôn mới”, 5 xã ưu tiên thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí giai đoạn (2011-2015) đã tổ chức lễ phát động ra mắt Ban chỉ đạo và công bố quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới. Đã xây dựng đề án nông thôn mới của huyện, phấn đấu đến năm 2015 đạt huyện nông thôn mới với 6/8 xã đạt xã nông thôn mới. Đề án đang trình các ngành của tỉnh thẩm định, phê duyệt. Hiện có 4/8 xã đã được phê duyệt đề án phát triển sản xuất, 3/8 xã đang thẩm định đề án. Quy hoạch chung: đến nay có 8/8 xã đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM được phê duyệt, hiện đang tiến hành công bố quy hoạch, triển khai thực hiện theo quy hoạch. Quy hoạch chi tiết: 7/8 xã hoàn thành, xã Próh chưa triển khai thực hiện . Đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới từ đầu năm đến nay thực hiện 7,7 tỷ đồng (nhà nước đầu tư: 5,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp: 1,9 tỷ đồng) chủ yếu tập trung xây dựng đường giao thông nông thôn.

Hiện nay, tiêu chí đat chung toàn huyện đã đạt 6/19: Quy hoạch, điện, bưu điện, thu nhập, cơ cấu lao động, giáo dục. Xã đạt 15-19 tiêu chí: Xã Quảng Lập, Lạc Lâm. Xã đạt 10-14 tiêu chí: Ka Đô, Lạc Xuân, Ka Đơn. Xã đạt 5-9 tiêu chí: Tu Tra, Đạ Ròn, Proh.  Phấn đấu đến cuối năm 2013, 2 xã Quảng Lập và Lạc Lâm cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Xã Quảng Lập đạt thêm 3 tiêu chí: giao thông, nhà ở, y tế; xã Lạc Lâm đạt thêm 3 tiêu chí: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, y tế.

Xây dựng xã văn hóa: hiện đã có 03 xã được công nhận xã văn hóa gồm xã Quảng Lập (UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn văn hóa năm 2011), xã Lạc Lâm, Xã Ka Đơn (được UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2012).

4.2. Chương trình nông nghiệp – công nghệ cao.

Sản xuất rau hoa – Công nghệ cao: Tổng diện tích rau, hoa ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao (CNC) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 là 5.235 ha (diện tích nhà kính, nhà lưới, tưới nhỏ giọt tự động duy trì: 607ha). Năng suất, chất lượng sản xuất rau hoa theo hướng CNC ngày càng được nâng lên; thu nhập từ sản xuất rau, hoa theo hướng CNC đạt trên 150 triệu đồng/ha/năm.

Chăn nuôi bò sữa: tổng đàn bò sữa trên địa bàn huyện là 5.245 con (bò sữa trong dân là 3.279 con, các doanh nghiệp là 1.966 con). Năng suất sữa bình quân đạt 06 tấn/con/chu kỳ, trung bình khoảng 20 lít/con/ngày. Hiện có 10 trạm thu mua sữa của Công ty cổ phần sữa Đà Lạt (Đà Lạt Milk) và Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) đặt tại các xã Đạ Ròn, Quảng Lập, Tu Tra. Giá thu mua sữa từ 12.600 -13.000 đ/lít, thu nhập người chăn nuôi bò sữa ngày càng ổn định và nâng cao.

Trong năm 2013, NSNN hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp CNC là 549 triệu đầu tư các hạng mục làm nhà lưới, hỗ trợ giống bò sữa.

4.3. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị 02 thị trấn.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát các danh mục công trình xây dựng trên địa bàn, lập kế hoạch xây dựng cơ bản và phân bổ vốn đầu tư trong năm 2013 theo hướng kế hoạch trung và dài hạn, ưu tiên tập trung vốn cho các công trình trọng điểm cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013, trả nợ cho các công trình hoàn thành và các công trình đang thi công nhưng nợ khối lượng; đảm bảo cân đối được nguồn vốn đầu tư, không đầu tư dàn trải, kéo dài và kém hiệu quả. Năm 2013, toàn huyện triển khai đầu tư 65 công trình, hạng mục công trình. Công trình chuyển tiếp: 20, công trình xây dựng mới 45 công trình. Tổng vốn cấp trong năm 2013 là 91 tỷ 675 triệu đồng. Đến nay tiến độ thi công và giải ngân các công trình đảm bảo theo yêu cầu.

Các công trình trọng điểm thực hiện trong năm 2013 gồm: gói thầu số 5 đường nội thị thị trấn Thạnh Mỹ, tổng mức đầu tư 53 tỷ 988 triệu đồng, vốn cấp trong năm 2013 là 17 tỷ 250 triệu đồng; công trình hồ chứa nước Sao Mai tổng mức đầu tư 62 tỷ  056 triệu đồng, vốn cấp trong năm 2013: 04 tỷ đồng; công trình Trung tâm Liên hợp thể thao huyện, hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng cổng, hàng rào, nhà điều hành... với tổng mức đầu tư là 05 tỷ đồng. Hiện đang lập hồ sơ kêu gọi đầu tư dự án xây dựng chợ đầu mối nông sản huyện và bãi xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Ka Đô.

Công tác chỉnh trang đô thị 02 thị trấn: đã tiến hành thay thế, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng 02 thị trấn với tổng mức đầu tư 650 triệu; làm hệ thống đèn trang trí với tổng mức đầu tư trên 01 tỷ đồng. Hiện nay UBND huyện đã giao cho Trung tâm QL & KT CTCC huyện xây dựng đề án mở rộng không gian đô thị 02 thị trấn.

4.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công tác chuyên môn.

Việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Đơn Dương trong thời gian qua đã được quan tâm đầu tư và tạo ra nhiều chuyển biến tích cực.

- Trang thông tin điện tử huyện đã thực hiện được chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của huyện. Thông tin từng bước được đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, kịp thời đăng tải các thông tin tình hình kinh tế - xã hội; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện. Công khai thủ tục hành chính, công khai quy hoạch, các dự án đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thuận tiện trong tìm hiểu, thực hiện.

- Hệ thống thư điện tử công vụ đã được triển khai đến hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện qua đó đã cắt giảm chi phí cho việc phát hành và gửi các văn bản hành chính; thông tin được trao đổi nhanh chóng, thuận tiện đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện.     

- Hệ thống văn phòng điện tử eOffice được chính thức đưa vào sử dụng từ đầu năm 2012 đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, hệ thống văn phòng điện tử eOffice bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, giúp cho CBCC các cơ quan theo dõi, quản lý tốt hơn công việc được giao.

- UBND huyện đã phối hợp tổ chức thành công các cuộc họp, hội nghị truyền hình trực tuyến do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức. Qua đó đã góp phần cắt giảm thời gian, chi phí hành chính cho nhà nước.

 

5. Đánh giá chung.

Trong 6 tháng đầu năm 2013 tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế – xã hội của Huyện vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội quan trọng đều đạt khá so với cùng kỳ năm trước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, đó là: công tác tham mưu, giải quyết công việc còn chậm, chưa sâu sát, chưa cụ thể; chưa chủ động báo cáo, đề xuất UBND huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc tồn tại; thiếu sự kiểm tra, giám sát đối với các nhiệm vụ được giao thực hiện; tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác của một số CBCCVC còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 06/12/2012 của Huyện ủy; Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

2. Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, kịp thời di dời các hộ dân có nhà ở trong vùng sạt lở, vùng có nguy cơ ngập lụt.

3. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu chi ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt số thu năm 2012. Tăng cường công tác quản lý và điều hành ngân sách, thực hành tiết kiệm, kiên quyết không giải quyết các khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch.

5. Thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình trọng tâm, chương trình mục tiêu năm 2013.

6. Đẩy nhanh kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất ở nông thôn và đô thị, triển khai các nhiệm vụ về thu hồi, giao đất, cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy mạnh công tác bồi thường – GPMB thực hiện các dự án, tăng cường công tác quản lý về tài nguyên – môi trường.

7. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước đảm bảo hoàn thành việc thi công, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn theo thời gian quy định, nhất là các công trình xây dựng mới năm 2013. Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

8. Chỉ đạo các ngành văn hóa – xã hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Ngành Giáo dục tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp THPT; tổng kết năm học, rà soát các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2013 - 2014. Ngành Y tế củng cố hoạt động của các Trạm y tế xã, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngành Văn hóa – TT có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ.

Hoàn thành các nhiệm vụ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động theo kế hoạch năm 2013. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư chương trình 30a của Chính phủ tại xã nghèo Pró và 16 thôn nghèo. Triển khai chương trình làm nhà xóa nhà tạm, thực hiện hiệu quả công tác xóa nghèo. Thực hiện tốt các chương trình đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013.

9. Chỉ đạo các ngành, địa phương đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác khám tuyển và giao quân đạt chỉ tiêu được giao; nâng cao hiệu quả phòng chống và ngăn chặn tội phạm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân.

10. Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp theo chương trình đã đề ra.

11. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2014.

 

 Nơi nhận:                                                                                            KT. CHỦ TỊCH            

- UBND tỉnh;                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở Kế hoạch – Đầu tư;                                                                                 (Đã ký)

- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện;                                                      

- CT, các PCT;     

- UBMTTQ, các đoàn thể;                                                                                               

- UBND các xã, thị trấn;

- Các cơ quan, đơn vị;                                                                                                       

- LĐVP;                                                                                              Dương Đức Đại

Lưu:VPUB.                                                                                                                                                                                                                                       

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 063.3847355; Fax: 063.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng