Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHuyện Đơn Dương > Hoạt động của huyện
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 05/ 2011/NQ-HĐND                              Đơn Dương, ngày  09 tháng 12 năm 2011

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND  ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội năm 2011; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2012; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Hội đồng nhân dân huyện Đơn Dương khóa X, kỳ họp thứ ba (từ ngày 08 – 09 / 12 / 2011) nhất trí tán thành báo cáo của UBND huyện về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012.

I. Chủ đề năm 2012 là:” Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức; phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2012”.

II. Các chỉ tiêu tổng hợp cần đạt được trong năm 2012:

- Tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 15%. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp tăng 8%, Công nghiệp – xây dựng tăng 23%, Dịch vụ tăng 27,5%.

- Cơ cấu kinh tế trên địa bàn: Ngành nông lâm nghiệp 56%, Công nghiệp – xây dựng 13,5%, Dịch vụ 30,5%.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 27 triệu đồng / năm.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

- Tổng đầu tư toàn xã hội đạt 975 tỷ đồng.

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,35%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 6%, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 18%.

- Duy trì 10/10 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở, xây dựng thêm từ 3-4 trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Xây dựng 7/10 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế (theo tiêu chí mới); giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 16,5%.

- Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng của các thôn, tổ dân phố, cơ quan và hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa.

III. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, nghị quyết của HĐND huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015, trong đó tập trung trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư …Tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan, các xã – thị trấn thực hiện các kết quả các nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2015. Tập trung phát triển chương trình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chương trình công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới xã Ka đô và các xã khác trên địa bàn đạt kết quả.

2. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình trong văn bản số 1088 / UBND ngày 08 / 3 / 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về triển khai nghị quyết số 11 / CP ngày 24 / 02 / 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

3. Lĩnh vực nông – lâm nghiệp: Tiếp tục triển khai chương trình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi, gắn sản xuất với chế biến. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng – vật nuôi. Chú trọng công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường công tác xét cấp quyền sử dụng đất; quản lý chặt chẽ công tác khai thác tài nguyên, khoáng sản; chú trọng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

4. Đẩy mạnh thi công các công trình xây dựng cơ bản, triển khai thực hiện các công trình theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân và thanh quyết toán công trình để bàn giao, đưa vào sử dụng. Tập trung thực hiện các công trình trọng điểm như đường nội thị thị trấn Thạnh mỹ, đường từ Quốc lộ 27 đi Tu tra, đường từ trung tâm xã Tu tra đi kamputte, từ cầu Quảng lập vào cụm công nghiệp Ka đô;  chuẩn bị các điều kiện để xây dựng chợ Tu tra, Đạ ròn, chợ trung chuyển rau tại Thị trấn Thạnh mỹ và các công trình của ngành y tế, giáo dục. Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

5. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2012 trên địa bàn huyện; tập trung thu phí, lệ phí, thuế xây dựng cơ bản, thuế tài nguyên khoáng sản, kinh doanh vận doanh, vựa rau và nguồn thu từ nhà, đất; chú ý nuôi dưỡng nguồn thu. Tiết kiệm chi 10%, đảm bảo chi cho chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý và điều hành ngân sách, thực hiện tiết kiệm, kiên quyết không giải quyết các khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch.

6. Quan tâm đầu tư các lĩnh vực văn hóa – xã hội: Tiếp tục thực hiện về đổi mới toàn diện giáo dục về cơ cấu, hệ thống, nội dung đào tạo, giảng dạy, cơ chế quản lý đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cao, đặc biệt là chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng cấp cứu, khám chữa bệnh, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế. Thực hiện tốt các chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức để thu hút mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tập trung các nguồn lực để giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

7. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục có kế hoạch ngăn chận phạm pháp hình sự và trật tự xã hội, đặc biệt là kiềm chế tai nạn giao thông. Tập trung giải quyết, xử lý các khiếu nại của công dân, chú ý xem xét, xử lý ngay từ cơ sở, tăng cường công tác vận động để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người.

8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường làm việc với các cấp, các ngành, các địa phương nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Rà soát bổ sung quy chế làm việc của các phòng, ban, các đơn vị, UBND các xã, thị trấn cho phù hợp và hiệu quả. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ - công chức đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

Điều 2: Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn trong huyện thực hiện nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giao cho Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện nghị quyết theo đề nghị của UBND, các Ban HĐND huyện và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân trong huyện thực hiện nghị quyết của HĐND.

Nghị quyết này đã được đại biểu HĐND huyện Đơn Dương khóa X, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09/12/2011.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày (bảy) kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH

- TT HĐND Tỉnh Lâm Đồng;

- TT UBND Tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Tư pháp Tỉnh Lâm Đồng  ;                                            (Đã ký)

- Trung tâm công báo tỉnh (để đăng CB);

- TT HU, HĐND, UBND huyện;

- Đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị huyện;                                                 Lý Văn Kiệt

- Đại biểu HĐND huyện khóa X;

- Ủy ban MTTQ VN huyện và các đoàn thể;

- Phòng Tư pháp huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành của huyện;

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VP + TT HĐND huyện.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng