Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng Tư pháp huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Tư pháp huyện
Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG PHCTPBGDPL                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              

    Số: 31/BC-HĐPH                                          Đơn Dương, ngày   06 tháng 12 năm 2012

 

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG NĂM 2012

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

 

Thực hiện Công văn số 1390/HĐPH ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng v/v “Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012”.

Nay Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đơn Dương tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tư pháp Lâm đồng, Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, trong năm 2012, UBND huyện Đơn Dương đã tiến hành kiện tồn Hội đồng PHCTPBGDPL của huyện với 23 thành viên, các báo cáo viên là cán bộ công chức thuộc các cơ quan có liên quan.

UBND huyện đã chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trấn Kiện tồn HĐ PHCTPBGDPL cấp xã với với 108 thành viên trong đĩ:

- 02 đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn kiêm Chủ tịch Hội đồng PBGDPL;

- 08 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn kiêm Chủ tịch Hội đồng PBGDPL;

- 09 đồng chí cán bộ Tư pháp-hộ tịch xã, thị trấn kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL;

- 01 đồng chí Trưởng Công an xã, thị trấn kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL;

- Các thành viên còn lại thuộc các ban ngành, đoàn thể.

2. Hình thức và nội dung tuyên truyền:

Ngày 05/3/2012 HĐPHCTPBGDPL Đơn Dương năm 2012 đã ban hành kế hoạch số 01/KH-HĐPH để triển khai công tác phổ biến trong năm 2012 trên địa bàn huyện với mục đích phổ biến kịp thời sâu rộng những quy định pháp luật mới ban hành đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và áp dụng pháp luật, góp phần làm giảm dần và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội…trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Qua 01 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả sau:

II. NHỮNG KẾT QỦA ĐAT ĐƯỢC:

1. Công tác tuyên truyền miệng:

Trong năm 2012 với chức năng nhiệm vụ được giao, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đơn Dương, đã chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ động tham mưu cho Hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật huyện, phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến, nội dung các văn bản Luật phòng chống ma túy; Luật giao thông đường bộ (nghị định 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ …); Luật PCCC, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật cán bộ công chức, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật nghĩa vụ quân sự,  với 31 buổi thu hút 1586 lượt người,  gồm các đối tượng là cán bộ chủ chốt của các ban ngành, đồn thể trong huyện, các xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong năm đã Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở các đối tượng là tổ Trưởng, tổ Phó tổ hòa giải cơ sở có 150 lượt hòa giải viên tham dự. Công tác phổ biến lồng ghép thông qua hội nghị, hội thảo, hội nghị chuyên đề, các phong trào bảo vệ ANTQ, phong trào đời sống văn hóa, hoạt động các CLB…thu hút 11980 lượt người tham dự…       

Trong năm 2012 Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các xã, thị trấn cũng đã bám sát vào kế hoạch tuyên truyền của Hội đồng PBGDPL huyện để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền PBGDPL đã đề ra từ đầu năm.

Công tác PBGDPL còn được thực hiện thông qua tủ sách pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, hoạt động của các Câu lạc bộ, đặc biệt là lồng ghép phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, thông qua các cuộc họp dân, phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng:

Trong năm 2012 Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã thực hiện được 61 tin, 10 bài có nội dung tuyên truyền pháp luật. Xây dựng 24 chuyên mục với thời lượng 15phút /1 chuyên mục có nội dung phổ biến pháp luật, phát sóng vào thứ 3, thứ 4, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, xây dựng 03 nội dung phóng sự chuyên mục về An ninh trật tự, duy trì mỗi tuần 02 buổi vào các ngày thứ 3, và sáng thứ bảy, thời lượng phát sóng mỗi buổi từ 5-10 phút, nội dung phát sóng chủ yếu là liên quan đến công tác chấp hành pháp luật, phổ biến các văn bản pháp luật, ngoài nội dung trên Đài TTTH  huyện đã phổ biến Luật phòng chống cháy, chữa cháy, Luật phòng, chống ma túy…các Nghị quyết của Đảng đang thực hiện mang tính thời sự …một số văn bản pháp luật khác.

Đồng thời Trạm truyền thanh các xã, thị trấn cũng đã phát sóng 6 lượt băng tuyên truyền phổ biến các văn bản có nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì mỗi tuần 02 buổi với thời lượng 15-20 phút/buổi.

3. Thông qua công tác trợ giúp pháp lý:

Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Lâm Đồng, Tổ trợ giúp pháp lý huyện và các ban ngành, đoàn thể trong huyện như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc VN huyện phối hợp  trợ giúp pháp lý tại các xã, thôn thuộc diện nghèo theo Nghị quyết 30 a của Chính phủ, các cơ quan thành viên của HDPHCTPBGDPL huyện tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho 387 lượt người thuộc đối tượng được trợ giúp.           

4. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở:

Năm 2012 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã kiện toàn 111 tổ hòa giải với 594 hòa giải viên.

Trong năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương đã tiến hành thụ lý: 227 vụ việc.

Trong đó; dân sự 67 đơn; hôn nhân gia đình: 82 đơn: đất đai: 72 đơn; các lĩnh vực khác: 6 đơn;

Kết quả; hòa giải thành: 167 vụ việc đạt tỷ lệ 73,6%. Số vụ việc, còn lại đã được chuyển đến cấp có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết. Hoạt động hòa giải cơ sở từng bước có hiệu quả, góp phần giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, giữ gìn được mối đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài ….

5. Thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ

Trên địa bàn huyện có 03 Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống tội phạm tại thị trấn Thạnh Mỹ, D’ran và xã Đạ ròn với 116 thành viên và 04 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý được thành lập tại các xã : Đa rịn, D’ran, Ka Đơn, Proh có 60 hội viên các câu lạc bộ đã tiến hành đại hội và bầu Ban chủ nhiệm mới.

Trên địa bàn huyện có 02 CLB Nông dân dân với pháp luật được thành lập tại xã P’roh và xã Đạ Ròn với 70 hội viên, chủ yếu Hội viên Hội Nông dân xã, các thôn .

-Hội phụ nữ huyện thành lập 08 CLB dạy con tốt theo Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” với 01 CLB xây dựng mô hình điểm “không có đơn thư vượt cấp” 01 CLB” Không có hội viên, chồng, con, nghiện ma túy” 02 tổ phụ nữ thực hiện Đề án” Tuyên truyền giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước” các CLB nêu trên có 240 thành viên, đồng thời Hội Phụ nữ huyện duy trì hoạt động các CLB phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ  không sinh co thứ 3 …đã thành lập từ các năm về trước….do Hội Phụ nữ các cấp quản lý, các Câu lạc bộ đã duy trì hoạt động 01 tháng 01 lần.

Thông qua các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ đã phối hợp tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho các hội viên của Câu lạc bộ.

6. Thông qua hội thi tìm hiểu pháp luật.

Thi tìm hiểu pháp luật là hình thức phổ biến hiệu quả nhất, thông qua hình thức thi sân khấu diễn tiểu phẩm, thu hút đông đảo lực lượng cổ động viên tham gia, trong 2012 Hội đồng PBGDPL huyện tổ chức hội thi Nông dân với kiến thức pháp luật, Hội thi Thiếu niên tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, hội thi Thanh niên với Luật giao thông đường bộ, hội thi Phụ nữ với 04 chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, qua các hội thi đã thu hút 1250 lượt người tham dự.

7. Công tác xây dựng khai thác tủ sách pháp luật:

Từ năm 2008  được giao kinh phí từ nguồn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật , Hội đồng PBGDPL huyện giao phòng Tư pháp huyện làm đầu mối đặt mua các đầu sách mới để trang bị cho 02 Tủ sách pháp luật của huyện (01 đặt tại Nhà tiếp dân, 01 đặt tại phòng Tư pháp) và 10  tủ sách pháp luật ở 10 , thị trấn., kinh phí trang bị mổi tủ sách tại các xã thị trấn là 4.000.000 đ/ 01 năm.

Cơ quan Công an huyện có 01 tủ sách riêng do ngành Công an trang bị có hơn 45 đầu sách.

Hiện nay tại mỗi tủ sách ở các xã, thị trấn đã cập nhật được trên 200 đầu sách mới các loại  thuộc các lĩnh vực khác nhau,… chủ yếu phục vụ cho cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra Phòng Tư pháp còn nhận nguồn sách, tờ rơi pháp luật từ Sở Tư pháp, Phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý,…để cấp phát cho các xã, thị trấn, tổ hòa giải, Các câu lạc bộ…

8. Thông qua hoạt động các đơn vị có liên quan:

Qua hoạt động chuyên môn, các đơn vị có liên quan đã tiến hành phổ biến các văn bản pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.  

+ Viện kiểm sát, Tòa án:

Viện kiểm sát đã truy tố, Tòa án xét xử lưu động 14 vụ /26 bị cáo, chủ yếu là án hình sự như: tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; thông qua công tác xét xử lưu động cán bộ Tòa án, Viện Kiểm sát tuyên tuyền pháp luật liên quan đến người dân tham dự xét xử.

+ Thanh tra huyện:

Tổ chức tiếp dân 33 kỳ; trong đó tiếp dân tại cơ sở 10 kỳ, đã tiếp được 30 lượt người

Đã thụ lý và giải quyết 38 đơn khiếu nại, tố cáo, đang giải quyết 04 đơn.

+ Công an huyện:

Công an huyện Đơn Dương đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và các xã thị trấn, để tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và trật tự ATXH, Phối hợp với Ban giám hiệu các trường PTTH, PTCS, trường Tiểu học, trường Dân tộc nội trú trên địa bàn huyện, phổ biến Luật giao thông đường bộ thu hút 375 lượt học sinh và Đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức 13 buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị có 836 lượt CBCS tham dự, tiếp tục sửa chữa bản thông tin tội phạm tại các xã thị trấn, tổ chức ra quân tháng ATGT, ngày hội toàn dân phòng, chống cháy nổ, phòng chống ma túy, qua các đợt tuyên truyền thu hút 10 215 lượt cán bộ và nhân dân tham gia. Phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng xây dựng 03 phóng sự và 16 tin, 04 bài phản ánh tình hình ANTT trên địa bàn huyện, xây dựng 50 băng rôn, 07 băng tuyên truyền pháp luật.

+ Trung tâm văn hóa thể thao:                                                 

Trong năm 2012 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện đã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền lồng ghép với các chương trình văn hóa. Thông qua các lễ ra quân vì An toàn vệ sinh thực phẩm, an tồn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, ma túy, tuyên truyền bằng cổ động trực quan, xây dựng 195m2 băng rôn, 330 m2 pa nơ; 37 băng đĩa có nội dung tuyên truyền pháp luật.        

+ Hội phụ nữ huyện:

Trong năm đã phối hợp với các ngành có liên quan mở 05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên, 08 lớp bồi dưỡng công tác tuyên truyền vận động cho các chị em tại cơ sở với 1010 lượt chị, em tham dự. Công tác phổ biến pháp luật thông qua hoạt động mô hình CLCB, hội nghị tập huấn, phổ biến lồng ghép vào các phong trào trong năm đã thu hút 10.980 lượt người tham dự.

+ Mặt trận tổ Quốc Việt Nam huyện:

Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác TTPBGDPL và vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phối hợp với HĐGDPL triển khai Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng… Tiếp tục thực hiện đề án 212/TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng khu dân cư, 50 khu dân cư nhóm nòng cốt để tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Vận động nhân dân thực hiện các quy ước, hương ước cộng đồng dân cư và quy ước bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI

Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị trong công tác PBGDPL chưa thường xuyên, chặt chẽ, nhịp nhàng.

Đội ngũ cán bộ Tư pháp xã, thị trấn thường xuyên thay đổi, không ổn định, còn thiếu cả về số lượng và chất lượng.

Hình thức phổ biến chưa đa dạng, phong phú để thu hút nhiều đối tượng tham gia.  

Các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho công tác phổ biến pháp luật còn hạn chế.   

Kinh tế huyện Đơn Dương chủ yếu là nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, một bộ phận nhân dân trình độ hiểu biết pháp luật còn thấp, bị chi phối bởi nhiều phong tục, tập quán đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Kinh phí dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật đa số còn hoạt động kiêm nhiệm, chưa được thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, khả năng cập nhật kiến thức pháp luật. Nên việc triển khai công tác PBGDPL chưa được thường xuyên, chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2013

1. Kiến nghị:

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 32-CT /TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí Thư Trung Ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đơn Dương kiến nghị:

- Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo về chất lượng và số lượng,.. Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng phổ biến pháp luật. Tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến pháp luật.

- Thường xuyên biên soạn, xây dựng đề cương phổ biến pháp luật liên quan đến nội dung những Luật mới ban hành hoặc sổ tay báo cáo viên pháp luật để đưa về cơ sở, nghiên cứu phổ biến đúng trọng tâm của Luật, để pháp luật sớm đi vào cuộc sống của nhân dân.

- Kiện toàn, củng cố lại tổ chức, hoạt động của các Câu lạc bộ: Tuổi trẻ phòng chống tội phạm, Trợ giúp pháp lý, Nông dân với pháp luật,…để hoạt động có hiệu quả.

2. Phương hướng công tác PBGDPL năm 2013:

- Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân; tăng cường công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân.

- Xây dựng củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã đảm bảo có hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền PBGDPL.

- Xây dựng kế hoạch TTPBGDPL năm 2013, chỉ đạo và triển khai các hình thức phổ biến những nội dung pháp luật thiết thực với người dân địa phương, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, các thành viên trong HĐPHCTPBGDPL để thực hiện tốt công tác TTPBGDPL, đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật.

- Thực hiện PBGDPL lồng ghép trong hoạt động chuyên môn, các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng các cuộc vận động ở địa bàn khu dân cư.

- Tăng cường và củng cố hơn nữa lực lượng và hoạt động hòa giải ở cơ sở, chỉ đạo việc xây dựng và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị.

- Tăng cường hơn nữa công tác hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn huyện nhằm phòng chống bạo lực học đường.

- Chỉ đạo việc sửa đổi, xây dựng hương ước, quy ước tại các thôn, khu phố, các thiết chế văn hóa ở cơ sở để phục vụ hoạt động PBGDPL.        

- Kiện toàn, củng cố phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ TTPCTP, trợ giúp pháp lý, Nông dân với pháp luật …..           

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, kính đề nghị Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp, Thường trực Huyện uỷ,Thường trực HĐND, UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện để Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đơn Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

 Nơi nhận:

- HĐPHCTPBGDPL Tỉnh;                                  CHỦ TỊCH.HĐPHCTPBGDPL

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;                                       (Đã ký)

- TT.Huyện ủy;

- TT.HĐND Huyện;

- TT.UBND Huyện;                                                                          

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;                                    

- Phòng Tư pháp;                                                                                     

- Lưu.

                                                                                                                                                              

                                                                               P.CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

                                                                                        Lê Hữu Túc
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng