Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Thủ tục hành chính
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Biểu mẫu TTHC
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Thông báo phân công trách nhiệm của BCH PCLB-TKCN huyện 

 

            UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            BCH-PCLB&TKCN HUYỆN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

            Số: 05 /TB - PCLB                                      Đơn Dương, ngày 11 tháng 6  năm 2012.

 

THÔNG BÁO

CỦA BCH-PCLB&TKCN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

V/v “Phân công nhiệm vụ các thành viên PCLB&TKCN”

 

- Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND Huyện Đơn Dương v/v “Kiện toàn BCH-PCLB&TKCN, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra Huyện Đơn Dương năm 2012”.

- Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của BCH-PCLB&TKCN huyện Đơn Dương.

Trưởng BCH-PCLB&TKCN Huyện Đơn Dương phân công nhiệm vụ cho các Thành viên BCH-PCLB&TKCN như sau:

1/ Ông Dương Đức Đại: Phó Chủ tịch UBND Huyện - Kiêm trưởng Ban Chỉ huy công tác PCLB&TKCN trên địa bàn Huyện; quyết định, điều động, huy động nhân lực, vật lực, phương tiện thiết bị để làm nhiệm vụ PCLB&TKCN cứu hộ khi có thiên tai xảy ra. Trực tiếp báo cáo, đề nghị những vấn đề khẩn cấp với Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, UBND Tỉnh và các ngành liên quan để phối hợp lãnh chỉ đạo trong trường hợp thiên tai xảy ra.

2/ Bà Lê Thị Bé: Trưởng Phòng NN&PTNT Huyện - Kiêm Phó ban Thường trực PCLB&TKCN Huyện.

- Giúp Trưởng ban chỉ huy, điều hành công tác PCLB, được ủy quyền một số quyền hạn của Trưởng ban khi Trưởng ban đi vắng.

- Phân công, bố trí cán bộ công chức trong phòng Nông nghiệp & PTNT làm nhiệm vụ Thường trực PCLB để nắm bắt thông tin, xử lý thông tin, dự báo, cảnh báo kịp thời trong thời gian có thiên tai xảy ra.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá công tác PCLB, lập kế hoạch phương án chung của Huyện về PCLB&TKCN hàng năm.

- Tiếp nhận thông tin, báo cáo, kế hoạch PCLB, những kiến nghị, đề xuất từ các ngành, các cấp để cùng Trưởng ban Chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Phối hợp các thành viên liên quan xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ công tác PCLB&TKCN hàng năm. Tổ chức Quản lý, bảo dưỡng có hiệu quả các trang thiết bị, dụng cụ của BCH-PCLB&TKCN Huyện.

3/ Ông Lê Quốc Dũng: Phó Văn phòng HĐND-UBND Huyện - Ủy viên Thường trực BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Nắm bắt tình hình, báo cáo của các cấp các ngành khi có thiên tai xảy ra.

- Tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Huyện ban hành các Thông báo, Quyết định, Lệnh điều động huy động để cứu hộ, cứu nạn.

- Bố trí, điều động kịp thời phương tiện xe, máy trực phục vụ Lãnh đạo Huyện, BCH-PCLB&TKCN của Huyện đi lại làm nhiệm vụ khi có lũ bão thiên tai xảy ra.

4/ Ông Lê Quang Trung: Ủy viên Thường trực BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Thường xuyên theo dõi, ghi chép diễn biến thiên tai, nắm bắt thông tin và đề xuất xử lý thông tin, thông báo, cảnh báo khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn Huyện.

-  Tham mưu việc kiểm tra, đề xuất kế hoạch, phương án bảo vệ công trình thủy lợi, đề xuất, tham mưu để sửa chữa kịp thời khi công trình thủy lợi có sự cố trong mùa mưa lũ;

- Tham mưu việc kiểm tra dụng cụ, phương tiện, trang thiết bị PCLB& TKCN tại các cơ quan, đơn vị, các địa phương trước, trong và sau mùa mưa, bão, lũ, lụt..

5/ Ông Phạm Văn Ngọc: Trưởng Công an Huyện - Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Trực tiếp Chỉ huy lực lượng trong ngành ở địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khi có thiên tai xảy ra. Huy động trang thiết bị phối hợp với lực lượng Quân sự để làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn thị trấn Đran.

6/ Ông Phạm Đức Thông: Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự Huyện Đơn Dương -  Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Lập phương án tác chiến của lực lượng Quân sự thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn theo kế hoạch đã được hướng dẫn chỉ đạo và phê duyệt.

- Chỉ huy lực lượng thuộc phạm vi quản lý để thực hiện nhiệm vụ PCLB&TKCN, cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

 - Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn xã Lạc xuân.

7/ Ông Lê Văn Thọ: Phó Trưởng Phòng TC-KH Huyện - Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Xây dựng kế hoạch dự phòng kinh phí hàng năm cho công tác PCLB&TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai. Giải quyết và đề xuất kịp thời kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phòng chống và cứu hộ khi có thiên tai xảy ra.

- Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc thu - chi quỹ PCLB hàng năm, đề xuất để xin bổ sung kịp thời nguồn kinh phí PCLB của cấp trên khi cần thiết.

- Tham mưu UBND Huyện hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cho công tác PCLB như:  hồ sơ thủ tục để được chi cứu hộ, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; mua sắm trang thiết bị PCLB & cứu hộ, cứu nạn; chế độ trực, người trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi được điều động, huy động.

- Báo cáo cho Trưởng, Phó BCH-PCLB&TKCN Huyện về tình hình thu, chi, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí PCLB hàng năm.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn xã Lạc lâm.

8/ Ông Đặng Phước Sổ: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Huyện Đơn Dương - Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Lập kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn cho các cơ sở hạ tầng. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức lực lượng phối hợp bảo vệ các công trình cầu cống, giao thông trọng điểm khi có bão lũ xảy ra. Kiểm tra báo cáo đề xuất khắc phục các sự cố hư hỏng thiệt hạn do thiên tai gây ra.

- Phối hợp với các ngành chức năng liên quan để kiểm tra ngăn ngừa và xử lý kịp thời hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để sản xuất, đầu cơ, buôn bán kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên địa bàn huyện

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn xã Tu Tra

9/ Ông Trần Văn Thảo: Trưởng Phòng Giáo dục Huyện - Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Chỉ đạo kiểm tra, lập phương án để bảo vệ cơ sở vật chất các trường học nhằm hạn chế thiệt hại trong mùa mưa, lũ, bão.

- Trực tiếp chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường trong Huyện phối hợp với chính quyền cơ sở, BCH-PCLB&TKCN các xã – thị trấn để thống nhất phương án bảo vệ cơ sở vật chất trường học, chủ động khắc phục kịp thời thiệt hại do thiên tai để bảo đảm an toàn cho việc giảng dạy và học tập ở các trường trong mùa mưa bão.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn xã Ka đô.

10/ Ông Hoàng Công Hiếu: Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường – Ủy viên BCH – PCLB &TKCN Huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo và phối hợp kiểm tra, đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp khai thác cát gây sạt lở đất nông nghiệp; khai thác đất đá, vật liệu xây dựng có nguy không đảm bảo an toàn khi có mưa, bão, lũ xảy ra; phối hợp với chính quyền xã – thị trấn ngăn chặn triệt để các trường hợp đào xả đất lấy mặt bằng để xây dựng nhà ở những nơi nguy hiểm không an toàn khi có mưa, lũ, bão xảy ra.

- Phối hợp các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời môi trường ở những nơi sau khi có thiên tai xảy ra.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn TT Thạnh mỹ.

11/ Ông Lộc Văn Trung: Trưởng Phòng Y tế Huyện - Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Phối hợp Trung tâm Y tế chỉ đạo các trạm y tế, các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ, thuốc để chủ động sơ, cấp cứu khi có thiên tai xảy ra.

- Chỉ huy và phối hợp để kiểm tra xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trong vùng bị ảnh hưởng lũ, bão.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn xã Ka đơn.

12/ Ông Đặng Huệ Chí: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện -  Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Chỉ đạo và có kế hoạch tăng cường công tác thông tin cổ động tuyên truyền chủ đề về phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn xã Đạ ròn.

13/ Ông Phùng Quốc Minh: Phó Trưởng Phòng LĐTB Xã hội Huyện - Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Có trách nhiệm Chỉ huy lực lượng trợ giúp, cứu hộ các đối tượng chính sách XH ở nơi có thiên tai lũ bão xảy ra.

- Phối hợp xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất việc khắc phục hậu quả thiên tai, tham mưu cứu hộ, cứu trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách XH khi có thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn xã Quảng lập.

14/ Ông Phạm Ngọc Thanh: Trưởng đài Truyền thanh Truyền hình Huyện – Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Bố trí trực phát tin kịp thời khi có lũ bão xảy ra theo yêu cầu nội dung do Thường trực PCLB Huyện cung cấp

- Chỉ đạo để phát huy có tác dụng các phương tiện, hệ thống truyền thanh cơ sở phục vụ truyền tin, thông báo, cảnh báo, dự báo trong mùa mưa bão

- Ghi hình ảnh, phản ảnh kịp thời, chính xác về thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn Huyện.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn xã Lạc lâm.

15/ Ông Ngô Minh Đức: Giám đốc Điện lực Đơn Dương - Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Trực tiếp Chỉ huy lực lượng trong đơn vị làm nhiệm vụ PCLB cứu hộ, cứu nạn; Tổ chức khắc phục nhanh, kịp thời sự cố về điện bảo đảm nguồn điện cho các nơi trọng điểm làm nhiệm vụ PCLB&TKCN.

- Kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị để cùng với lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn của huyện khi có điều động, tham gia làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn xã Ka đô.

16/ Ông Lê Ngọc Hiếu: Phó Giám đốc Trung tâm Viễn Thông khu vực Đức Trọng – Đơn Dương –Ủy viên BCH-PCLB&TKCN huyện.

- Chỉ huy thực hiện phương án PCLB của ngành, đơn vị; điều động lực lượng khắc phục nhanh chóng, kịp thời để bảo đảm thông tin liên lạc trong thời gian có thiên tai xảy ra

- Kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện để phối hợp với lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn của huyện, tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có điều động.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn TT Thạnh mỹ.

17/ Ông Lê Quang Đạo: Giám đốc Trung tâm Y tế – Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

- Lập kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng tham gia làm nhiệm vụ cấp cứu, chữa bệnh cho nhân dân trong vùng có thiên tai xảy ra và bố trí người cùng tham gia làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

- Tổ chức lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng lũ, bão.

- Bảo vệ và sử dụng tốt các cơ sở, trang thiết bị y tế khi có thiên tai xảy ra.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCLB&TKCN tại địa bàn xã Tu Tra.

18/ Ông Huỳnh Như Tuấn: Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý & Khai thác Công trình Công cộng - Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các công trình được giao làm chủ đầu tư để thi công bảo đảm tiến độ và an toàn trong mùa mưa bão.

Kiểm tra các công trình đã thực hiện đưa vào khai thác sử dụng để lập phương án phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ trong mùa mưa bão, phòng chống thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

Phối hợp cùng các ngành đã phân công trong công tác kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại khu vực xã Próh.

19/ Ông Nguyễn Ngọc Chinh: Trưởng trạm KTCTTL huyện Đơn Dương - Ủy viên BCH-PCLB&TKCN Huyện.

-  Lập phương án phối hợp và chỉ đạo bảo vệ, quản lý công trình thủy lợi nhằm đảm bảo ổn định trong mùa mưa lũ.

Tổ chức lực lượng, hướng dẫn khắc phục hư hỏng đối với các công trình thủy lợi khi có sự cố xảy ra.

Có trách nhiệm trong công tác kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại khu vực xã Próh.

20/ Các Ông Chủ tịch UBND các Xã, Thị Trấn: Ủy viên của BCH-PCLB&TKCN Huyện.

Chủ động chỉ huy trực tiếp lực lượng tại chỗ, thực hiện công tác phòng chống thiên tai – cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh chóng, kịp thời hậu quả xảy ra trên phạm vi hành chính địa phương quản lý.

Kiện toàn BCH-PCLB cơ sở, phân công trách nhiệm rõ ràng; Nếu có lý do vắng mặt trong mùa mưa lũ phải báo cáo trưởng BCH-PCLB&TKCN Huyện và ủy quyền điều hành công tác PCLB&TKCN cho đồng chí khác ở UBND xã- thị trấn.

- Lập kế hoạch phương án PCLB&TKCN gửi kịp thời về Thường trực BCH-PCLB&TKCN của Huyện.

- Tổ chức, Quản lý, điều hành lực lượng cơ động ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn để thực hiện nhiệm vụ tại chỗ và sẵn sàng đi ứng cứu nơi khác khi có lệnh điều động của Huyện.

- Phát huy chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức ở cơ sở để tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân địa phương chủ động phòng, chống trước khi vào mùa mưa bão.

Thực hiện việc thu quỹ PCLB theo đúng quy định hiện hành.

Thực hiện chế độ trực, thống kê, báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại kịp thời, chính xác về Thường trực BCH – PCLB Huyện.

Phối hợp tốt với các thành viên của BCH – PCLB Huyện đã được phân công các địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài nhiệm vụ, trách nhiệm được giao và phân công cho từng thành viên nói trên, các thành viên là Thủ trưởng cơ quan đơn vị cần bố trí cán bộ, chuyên viên giúp việc để thực hiện công tác PCLB&TKCN tại cơ quan, đơn vị mình.

Các thành viên căn cứ, nhiệm vụ địa bàn được phân công để triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc trực tiếp báo cáo Thường trực BCH – PCLB Huyện để xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận :                                                   BCH - PCLB&TKCN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

- UBND Tỉnh Lâm Đồng (b/cáo).                   PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- TT BCH-PCLB Tỉnh (b/cáo).                               KIÊM TRƯỞNG BAN

- TT Huyện ủy Đơn Dương (b/cáo).

- Chủ tịch UBND Huyện (b/cáo).                                          (Đã ký)

- Các thành viên BCH-PCLB Huyện (t/hiện).

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (t/hiện)

- Lưu TT PCLB.                                                                    

 

                                                                                                    

                                                                                            Dương Đức Đại 

 

           

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 063.3847355; Fax: 063.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng