Công tác Văn phòng: Tư liệu - Văn kiện

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 161 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
28-BC/VPHU 29/11/2016 Báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2016
21-CV/VPHU 29/11/2016 Công văn về việc mời nhận văn kiện, điều lệ Đảng
20-CV/VPHU 18/11/2016 Công văn về việc đăng ký mới và khôi phục tài khoản mail công vụ
019-CV/VPHU 08/11/2016 Công văn về việc thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2016
022-BC/VPHU 25/10/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng tháng 10 năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2016
021-BC/VPHU 28/09/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng tháng 9 năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2016
015-CV/VPHU 22/09/2016 Công văn về việc cung cấp thông tin
016-CV/VPHU 13/09/2016 Công văn về việc hướng dẫn công tác thu thập, sắp xếp tài liệu nộp về kho lưu trữ Huyện ủy
017-CV/VPHU 13/09/2016 Công văn về việc đăng ký mua sắm, trang bị phương tiện làm việc
018-BC/VPHU 22/08/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng tháng 8 năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2016
017-BC/VPHU 07/08/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016
05-KH/VPHU 11/07/2016 Kế hoạch chuyển và bố trí lại các phòng tại nhà khách, nhà ăn Cơ quan Huyện ủy
014-CV/VPHU 29/06/2016 Công văn về việc điều chỉnh thời gian và bổ sung thành phần tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy
013-CV/VPHU 28/06/2016 Công văn về việc đăng ký danh sách đi nghiên cứu học tập lớp giảng viên kiêm chức
012-CV/HU 08/06/2016 Công văn về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy
011-CV/VPHU 26/05/2016 Công văn về việc đăng ký danh sách công chức tham gia nghiệp vụ cơ yếu
014-BC/VPHU 25/05/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng tháng 5 năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2016
013-BC/VPHU 27/04/2016 Báo cáo về việc cung cấp số liệu công tác lưu trữ
012-BC/VPHU 25/04/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng tháng 4 năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2016
008-CV/VPHU 11/04/2016 Công văn về việc xin chủ trương cho xử lý các dự thảo Văn kiện Đại hội Tỉnh, Trung ương
009-CV/VPHU 11/04/2016 Công văn về việc xin cấp thêm số lượng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
010-CV/VPHU 11/04/2016 Công văn về việc mời nhận văn kiện
011-BC/VPHU 28/03/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng Quý I năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2016
007-CV/VPHU 23/03/2016 Công văn về việc cung cấp thông tin
04-TB/VPHU 07/03/2016 Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

Previous Page 1-25 Next Page