Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasChuyên môn, nghiệp vụ > Mẫu Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 (Dùng cho Chi bộ trực thuộc)
Mẫu Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 (Dùng cho Chi bộ trực thuộc) 

     ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: ………………...........................         ......., ngày…  tháng  ..năm 201...

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM  2016

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2017

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016

 

1- Thực hiện nhiệm vụ chính trị

2- Về giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng

3- Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể

4- Xây dựng tổ chức đảng

5- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị ( nay là Chỉ thị 05) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

(Trong mỗi nội dung, cần phân tích mặt ưu điểm, mặt hạn chế và nêu rõ nguyên nhân của những mặt ưu điểm, hạn chế đó, đồng thời đánh giá công tác triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị 05; Việc viết bài thu hoạch và kế hoạch thự hiện......)

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 NĂM 2017

I- PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

1- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2- Về giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng

3- Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể

4- Xây dựng tổ chức đảng

5- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị ( nay là Chỉ thị 05)về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

II- CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA CHI BỘ NĂM 2017

1- Số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên:...

2- Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu:............................

3- Đơn vị chuyên môn, các đoàn thể quần chúng (trực thuộc chi bộ) phấn đấu đạt danh hiệu: ...............

III- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Nêu rõ các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                      T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải văn bản

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng