Danh sách lãnh đạo các đoàn thể chính trị huyện 
New Page 1

Số TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

01

Hội nông dân

Trần Văn Nam

Chủ tịch Hội nông dân

Ka MHởm

Phó Chủ tịch Hội nông dân

02

Huyện đoàn

Thành Công

thư Huyện đoàn

Thị Đào Loan

Phó Bí thư Huyện đoàn

03

Hội LHPN huyện

Trần Thị Tâm

Chủ tịch Hội LHPN huyện

Thị Vân

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

04

Hội cựu chiến binh

Hoàng Văn Cường

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Nguyễn Việt Quang

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh

05

Liên đoàn lao động

Nguyễn Bình Định

Chủ tịch LĐLĐ huyện

Văn Toán

Phó chủ tịch LĐLĐ huyện