Danh sách lãnh đạo các Ban XD Đảng 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC BAN XÂY DỰNG ĐÁNG

 

Số TT

Đơn vị

Họ và Tên

Chức vụ

01

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Hà Văn Duyên

Trưởng ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Hà Thị Thùy Linh

Phó ban

02

Ban Tổ chức Huyện ủy

Lê Hồng Phong

Trưởng ban

Triệu Trí Kiên

Phó ban

Trần Xuân Kếp

Phó ban

03

Ban dân vận Huyện ủy

Nguyễn Văn Bính

Trưởng ban

K’Bim

Phó ban

04

Ban kiểm tra Huyện ủy

Nguyễn Văn Liêm

Trưởng ban

Phạm Thành Đồng

Phó ban

05

Văn phòng Huyện ủy

Hồ Sỹ Huy

Chánh văn phòng

Nguyễn Hữu Hùng

Phó Chánh văn phòng

Trần Xuân Hạnh

Phó Chánh văn phòng

06

Trung tâm BDCT huyện

Hà Văn Duyên

Trưởng ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Ninh Thị Hương

Phó Giám đốc