Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng Nhân dân
Thông tin cần biết
Sitemap
Skip navigation links
Giới thiệu
Đoàn đại biểu Quốc hộiExpand Đoàn đại biểu Quốc hội
Hội đồng Nhân dân tỉnhExpand Hội đồng Nhân dân tỉnh
Văn phòng ĐĐBQH & HĐNDExpand Văn phòng ĐĐBQH & HĐND
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Chương trình hoạt động
Hoạt động xây dựng pháp luật
Hoạt động giám sát
Tin hoạt đông
Trả lời cử tri
Hội đồng Nhân dân
Nghị quyết HĐND tỉnh
Chương trình hoạt độngExpand Chương trình hoạt động
Thông báo
Tài liệu kỳ họpExpand Tài liệu kỳ họp
Thông tin hoạt động
Trả lời cử tri
Các Ban của HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách
Ban Văn hóa Xã hộiExpand Ban Văn hóa Xã hội
Ban Pháp chếExpand Ban Pháp chế
Ban Dân tộcExpand Ban Dân tộc
Tiếp nhận kiến nghị cử tri
Gửi Đại biểu Quốc hội
Gửi Đại biểu HĐND
Thông tin cần biết
Danh bạ điện thoại nội bộ
Danh bạ email đại biểu HĐND
Danh bạ điện thoại cơ quan
Danh bạ email các cơ quan
Niên giám thống kê
noimg Số lượt truy cập

 Tin hoạt động của HĐND tỉnh

Chương trình số 41/CTr-VP hành động tiết kiệm chống, lãng phí năm 2018
Thực hiện Văn bản số 1041/UBND-TC  ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 217/TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng chính phủ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của cơ quan
Các tin khác
Trang sau >>

 Nghị quyết của HĐND tỉnh

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 240 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
167/2020/NQ-HĐND 21/01/2020 Thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
167/2020/NQ-HĐND 21/01/2020 NQ thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
168/NQ-HĐND 21/01/2020 Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020
166/NQ-HĐND 21/01/2020 NQ về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
168/NQ-HĐND 21/01/2020 Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020
153/NQ-HĐND 07/12/2019 Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020
148/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
149/NQ-HĐND 07/12/2019 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
150/NQ-HĐND 07/12/2019 Kế hoạch đầu tư công năm 2020
151/NQ-HĐND 07/12/2019 Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C
154/NQ-HĐND 07/12/2019 Quy định chính sách hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2021
155/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương
156/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý
157/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Bãi bỏ một phần Khoản 2, phần thứ ba Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Lâm Đồng
158/NQ-HĐND 07/12/2019 Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 2020
159/NQ-HĐND 07/12/2019 Phê duyệt số lương người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
160/NQ-HĐND 07/12/2019 Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
161/NQ-HĐND 07/12/2019 Kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố
162/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Quy định mức đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng
163/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035
164/NQ-HĐND 07/12/2019 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
164/NQ-HĐND 07/12/2019 NQ về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
163/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm- Thạnh Mỹ đến năm 2035
162/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết quy định mức đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng
161/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 bằng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố

Previous Page 1-25 Next Page

 Thông tin mới

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
    Thư điện tử     Góp ý    Gửi bài cho BBT  
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822821 - Fax: 0263.3531703 - Email: hdnd@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://dbnd.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này