Thường trực HĐND 

1

Chủ tịch: Ông Trần Đức Quận

Sinh ngày: 01/01/1967

Quê quán: Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Thạc sỹ Luật, Cử nhân chính trị; Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

2

Phó Chủ tịch: Ông K' Mák

Sinh ngày: 20/9/1972

Quê quán: xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Dân tộc: Mạ

Cử nhân Quân sự, Cao cấp lý luận chính trị

3

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Triệu

Sinh ngày: 15/09/1966

Quê quán: xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Đại học Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị

 

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế

4

Trưởng ban: Ông Dương Công Hiệp

Ngày sinh: 5/12/1961

Quê quán: Khu 2, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Đại học  xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước

5

Phó trưởng ban:  Ông Huỳnh Quang Lộc

Sinh ngày: 16/03/1973

Quê quán: xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Dân tộc: Kinh

Thạc sỹ Luật, Cao cấp lý luận chính trị

6

Phó trưởng ban: Bà Dương Thị Ngà

Ngày sinh: 18/3/1981

Quê quán: xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Thạc sỹ Luật Quốc tế, Cao cấp lý luận chính trị

Ban Kinh tế và Ngân sách

7

Trưởng ban: Ông Trần Duy Hùng

Sinh ngày: 5/6/1966

Quê quán: xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Đại học hành chính, Cao cấp lý luận chính trị


8

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Phương

Sinh ngày: 8/02/1966

Quê quán: xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng, Cử nhân lý luận chính trị

9

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Lâm Vũ

Sinh ngày: 26/12/1972

Quê quán: phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Thạc sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị

Ban Dân tộc

10

Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Lệ

Ngày sinh: 16/10/1966

Quê quán: xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Dân Tộc: Kinh

Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị

11

Phó trưởng ban: Ông Cil Ha Drang

Sinh ngày: 20/12/1968

Quê quán: Xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Dân tộc: Cil

Trung cấp sư phạm, Cao cấp lý luận chính trị

Ban Văn hóa – Xã hội

 

12

Trưởng ban:  Ông Trần Văn Hiệp

Sinh ngày: 20/9/1965

Quê quán: xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn, Cao cấp lý luận chính trị

13

Phó trưởng ban: Ông Lưu Đại Phong

Sinh ngày: 05/11/1969

Quê quán: Xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Đại học sư phạm, Cử nhân chính trị

14

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Khắc Bốn

Ngày sinh: 21/01/1964

Quê quán: trị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Đại học Sư phạm Toán, Cao cấp lý luận chính trị