Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Lâm Đồng 

Họ và tên: Nguyễn Thu Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Thu Anh

Ngày sinh: 28/8/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Tiến, huyện Ngọc Hiển , Cà Mau

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa, Bác sĩ chuyên khoa mắt

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Bệnh viện II Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 6/5/2004

Nơi ứng cử: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


Họ và tên: Ya Duck

Tên thường gọi: Ya Duck

Ngày sinh: 5/5/1940

Giới tính: Nam

Dân tộc: Cơ-ho

Tôn giáo: Công giáo

Quê quán: Xã Ka Đô, huyện Đơn Dương , Lâm Đồng

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Dân tộc - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Ngày vào đảng:

Nơi ứng cử: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


Họ và tên: Lê Văn Học

Tên thường gọi: Lê Văn Học

Ngày sinh: 2/7/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó GS, Tiến sỹ cơ khí giao thông vận tải

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày vào đảng: 22/2/1985

Nơi ứng cử: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


Họ và tên: Trương Thị Mai

Tên thường gọi: Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/1/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh , Quảng Bình

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Ngày vào đảng: 11/10/1985

Nơi ứng cử: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


Họ và tên: Touneh Drong Minh Thắm

Tên thường gọi: Touneh Drong Minh Thắm

Ngày sinh: 26/10/1986

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Cơ-ho

Tôn giáo: Đạo Tin Lành

Quê quán: Xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương , Lâm Đồng

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Nơi làm việc: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Ngày vào đảng:

Nơi ứng cử: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


Họ và tên: Nguyễn Bá Thuyền

Tên thường gọi: Nguyễn Bá Thuyền

Ngày sinh: 3/2/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài , Bắc Ninh

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khóa XIII

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 23/3/1975

Nơi ứng cử: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


Họ và tên: Vũ Công Tiến

Tên thường gọi: Vũ Công Tiến

Ngày sinh: 2/9/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc , Quảng Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 29/1/1978

Nơi ứng cử: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không