Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  ttptqd@lamdong.gov.vn 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Phú Điền

Giám đốc

dientp@lamdong.gov.vn

2

Vũ Văn Cung

Phó giám đốc

cungvv@lamdong.gov.vn

3

Lê Văn Mỹ

Trưởng phòng HC - TC

mylv@lamdong.gov.vn