Tòa Án nhân dân 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  tand@lamdong.gov.vn 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Võ Minh Phương

Chánh án

phuongvm@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Mừng

Phó chánh án

mungnh@lamdong.gov.vn

3

Hoàng Thị Minh Hương

Phó chánh án

huong-htm@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Dương

Phó chánh án

duongn@lamdong.gov.vn