Tòa Án nhân dân 

  Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  tand@lamdong.gov.vn 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn, vị phòng ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Đào Chiến Thắng

Chánh án

TAND tỉnh

thangdc@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Dương

Phó Chánh án

TAND tỉnh

duongn@lamdong.gov.vn

3

Hoàng Thị Minh Hương

Phó Chánh án

TAND tỉnh

Huong-htm@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Hữu Mừng

Phó Chánh án

TAND tỉnh

mungnh@lamdong.gov.vn

5

Ngô Kiểm

Chánh văn phòng

Văn phòng

kiemn@lamdong.gov.vn

6

Phan Thị Lệ Thủy

Trưởng phòng TCCB

Tổ chức cán bộ

thuyptl@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Kim Đồng

Trưởng phòng

Giám đốc kiểm tra

dongnk@lamdong.gov.vn

8

Huỳnh Thanh Sơn

Chánh tòa dân sự

Dân sự

sonht@lamdong.gov.vn

9

Phan Minh Dũng

Phó Chánh tòa hình sự

Hình sự

dungpm@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Hữu Hồng

Chánh tòa kinh tế

Kinh tế

hongnh@lamdong.gov.vn

11

Võ Đình Nghị

Chánh tòa hành chính

Hành chính

nghivd@lamdong.gov.vn