Sở Xây Dựng 
New Page 1

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : sxd@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Lê Quang Trung

Giám đốc

Sở Xây dựng

Trunglq@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Dũng

Phó Giám đốc

Sở Xây dựng

Dungn@lamdong.gov.vn

3

Bùi Quang Sơn

Phó Giám đốc

Sở Xây dựng

Sonbq@lamdong.gov.vn

4

Chu Minh Chiến

Chánh Văn phòng

Sở Xây dựng

chiencm@lamdong.gov.vn

5

Hoàng Duy Hưng

Chánh Thanh tra

Sở Xây dựng

hunghd@lamdong.gov.vn

6

Trần Đức Lộc

Trưởng phòng

Quy hoạch – Kiến trúc

loctd@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Đức Hiếu

Trưởng phòng

Quản lý chất lượng công trình

hieund@lamdong.gov.vn

8

Hoàng Văn Tĩnh

Trưởng phòng

Kinh tế xây dựng

tinhhv@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng

Hạ tầng kỹ thuật

hungnv@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Văn Anh

Phụ trách phòng

Quản lý nhà

anhnv@lamdong.gov.vn

11

Phan Hồng Trường

Giám đốc

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn

truongph@lamdong.gov.vn