Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  stnmt@lamdong.gov.vn 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Huỳnh Văn Chín

Giám đốc

chinhv@lamdong.gov.vn

2

Hoàng Văn Tám

Phó Giám đốc

tamhv@lamdong.gov.vn

3

Lương Văn Ngự

Phó Giám đốc

ngulv@lamdong.gov.vn

4

Phạm Quang Tường

Phó Giám đốc

tuongpq@lamdong.gov.vn

5

Ngô Trí Mão

Chánh Thanh tra

maont@lamdong.gov.vn

6

Lê Văn Ba

Phó Chánh Thanh tra

balv@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Văn Nhường

Phó Chánh văn phòng

nhuongnv@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Công Thủy

Trưởng phòng

thuync@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Sô

Trưởng phòng

nguyenso@lamdong.gov.vn

10

Trần Công Lộc

Trưởng phòng

loctc@lamdong.gov.vn

11

Hoàng Thị Biên

Phó phòng

bienht@lamdong.gov.vn

12

Huỳnh Thiên Tính

Phó phòng

tinhht@lamdong.gov.vn

13

Trần Nam Long

Phó phòng

longtn@lamdong.gov.vn

14

Võ Ngọc Bảo

Phó phòng

baovn@lamdong.gov.vn

15

Vũ Minh Thuần

Phó phòng

thuanvm@lamdong.gov.vn

16

Bảo Toàn

Chuyên viên

toanb@lamdong.gov.vn

17

Bùi Đình Dũng

Chuyên viên

dungbd@lamdong.gov.vn

18

Bùi Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

thuybtt@lamdong.gov.vn

19

Huỳnh Quốc Bảo Thành

Chuyên viên

thanhhqb@lamdong.gov.vn

20

K'Meu

Chuyên viên

kmeu@lamdong.gov.vn

21

Khiếu Đăng Dương

Chuyên viên

duongkd@lamdong.gov.vn

22

Lê Vũ Chính

Chuyên viên

chinhlv@lamdong.gov.vn

23

Lô Xuân Thiện

Chuyên viên

thienlx@lamdong.gov.vn

24

Lương Minh Hiền

Chuyên viên

hienlm@lamdong.gov.vn

25

Nguyễn Hữu Phi Hùng

Chuyên viên

hungnhp@lamdong.gov.vn

26

Nguyễn Sỹ Phú

Chuyên viên

phuns@lamdong.gov.vn

27

Nguyễn Thị Anh Hoa

Chuyên viên

hoangta@lamdong.gov.vn

28

Nguyễn Thị Chinh Tiến

Chuyên viên

tienntc@lamdong.gov.vn

29

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chuyên viên

thuyntt@lamdong.gov.vn

30

Nguyễn Văn Đức

Chuyên viên

ducnv@lamdong.gov.vn

31

Nguyễn Văn Trãi

Chuyên viên

trainv@lamdong.gov.vn

32

Phạm Thành Công

Chuyên viên

congpt@lamdong.gov.vn

33

Trần Mậu Vũ

Chuyên viên

vutm@lamdong.gov.vn

34

Trần Quốc Tường

Chuyên viên

tuongtq@lamdong.gov.vn

35

Trần Thị Vân Anh

Chuyên viên

anhttv@lamdong.gov.vn

36

Vũ Đình Quyết

Chuyên viên

quyetvd@lamdong.gov.vn

37

Đinh Thị Thanh Thúy

Kế toán

thuydtt@lamdong.gov.vn

38

Hà Văn Vinh

Thanh tra viên

vinhhv@lamdong.gov.vn

39

Phạm Văn Hải

Thanh tra viên

haipv@lamdong.gov.vn

40

Võ Thị Phượng

Thanh tra viên

phuongvt@lamdong.gov.vn

41

Nguyễn Hồng Đào

Thủ quỹ

daonh@lamdong.gov.vn

42

Nguyễn Thị Hoài Nam

Văn thư

namnth@lamdong.gov.vn

43

Trần Thị Mai Hương

Văn thư

huongttm@lamdong.gov.vn

44

Nguyển Xuân Dương

 

duongnx@lamdong.gov.vn