Sở Tài Chính 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ TÀI CHÍNH

Địa chỉ hộp thư của cơ quan: stc@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Đặng Đức Hiệp

Giám đốc

Lãnh đạo Sở

hiepdd@lamdong.gov.vn

2

Lê Văn Nhân

Phó Giám đốc

Lãnh đạo Sở

nhanlv@lamdong.gov.vn

3

Phạm Thị Tường Vân

Trưởng phòng

Phòng Ngân sách

vanptt@lamdong.gov.vn

4

Bùi Thị Tuyết Mai

Chánh văn phòng

Văn phòng

maibtt@lamdong.gov.vn

5

Phạm Đăng Hoàng

Phó Trưởng phòng

Phòng THTK

hoangpd@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Phương

Trưởng phòng

Phòng Đầu tư

phuongnv@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Duy Phong

Trưởng phòng

Phòng NS

phongnd@lamdong.gov.vn

8

Hồ Ngọc lợi

Chánh Thanh tra

Phòng Thanh tra

loihn@lamdong.gov.vn

9

Võ Thăng Long

Trưởng phòng

Phòng GCS

longvt@lamdong.gov.vn