Sở Ngoại vụ 

DANH BẠ VÀ EMAIL CÔNG VỤ SỞ NGOẠI VỤ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ hộp thư của cơ quan: songoaivu@lamdong.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email công vụ

Cơ quan

Di động

01

Đào Thành Trung

Giám đốc

0919 289 731

trungdt@lamdong.gov.vn

02

Trần Thanh Hoài

Phó Giám đốc

0933 259 256

hoaitt@lamdong.gov.vn

03

Ngô Minh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0909 206 372

tuannmsnv@lamdong.gov.vn

04

Nguyễn Hạp

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

0918 465 268

hapnnv@lamdong.gov.vn

05

Nhâm Ngọc Linh

Phó Trưởng phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài

0985 085 777

linhnn@lamdong.gov.vn

06

Bùi Trần Kim Giang

Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

0989 249 778

giangbtk@lamdong.gov.vn