Sở Ngoại vụ 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ NGOẠI VỤ

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : songoaivu@lamdong.gov.vn

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Đào Thành Trung

Giám đốc

Ban Giám đốc

trungdt@lamdong.gov.vn

2

Trần Thanh Hoài

P.Giám đốc

Ban Giám đốc

hoaitt@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Hạp

Trưởng phòng

Phòng Hợp tác Quốc tế

hapnnv@lamdong.gov.vn

4

Ngô Minh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng

Văn phòng

tuannm@lamdong.gov.vn

5

Nhâm Ngọc Linh

Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng

Phòng Lãnh sự &NVNONN

linhnn@lamdong.gov.vn