Sở Kế hoạch Đầu tư 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : skhdt@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban

Địa chỉ email công vụ

1.       

Đặng Trí Dũng

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

dungdt@lamdong.gov.vn

2.       

Phan Văn Dung

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

dungpv@lamdong.gov.vn

3.       

Bùi Văn Lâm

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

lambv@lamdong.gov.vn

4.       

Nguyễn Văn Cường

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

cuongnv@lamdong.gov.vn

5.       

Phan Chí Thanh

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

thanhpcskh@lamdong.gov.vn

6.       

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

tuannv@lamdong.gov.vn

7.       

Đàm Thị Thu Mến

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

mendtt@lamdong.gov.vn

8.       

Nguyễn Hoàng Văn Hoan

Chuyên viên

Văn phòng Sở

hoannhv@lamdong.gov.vn

9.       

Trần Thanh Quang

Trưởng phòng

Tổng hợp, Quy hoạch

quangthanh@lamdong.gov.vn

10.   

Khúc Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

Tổng hợp, Quy hoạch

haktt@lamdong.gov.vn

11.   

Nguyễn Trần Nhật Huy

Chuyên viên

Tổng hợp, Quy hoạch

huyntn@lamdong.gov.vn

12.   

Trương Thị Ái Xuân

Chuyên viên

Tổng hợp, Quy hoạch

xuantta@lamdong.gov.vn

13.   

Chu Văn Thảo

Phó Trưởng phòng, Quản lý phòng

Doanh nghiệp Kinh tế tập thể tư nhân

thaocv@lamdong.gov.vn

14.   

Trần Loan Anh

Phó Trưởng phòng

Doanh nghiệp Kinh tế tập thể tư nhân

anhtl@lamdong.gov.vn

15.   

Đoàn Thị Minh Huệ

Chuyên viên

Doanh nghiệp Kinh tế tập thể tư nhân

huedtm@lamdong.gov.vn

16.   

Hoàng Việt Lâm

Trưởng phòng

Khoa giáo, Văn xã

lamhv@lamdong.gov.vn

17.   

Nguyễn Trọng Thảo

Chuyên viên

Khoa giáo, Văn xã

thaont.skh@lamdong.gov.vn

18.   

Lê Thị Hương

Chuyên viên

Khoa giáo, Văn xã

huonglt@lamdong.gov.vn

19.   

Lê Bình Minh

Trưởng phòng

Kinh tế ngành

minhlb@lamdong.gov.vn

20.   

K’Brim

Phó Trưởng phòng

Kinh tế ngành

kbrim@lamdong.gov.vn

21.   

Lê Quang Phi Thoàn

Chuyên viên

Kinh tế ngành

thoanlqp@lamdong.gov.vn

22.   

Nguyễn Văn Tựu

Chuyên viên

Kinh tế ngành

tuunv@lamdong.gov.vn

23.   

Bùi Văn Huy

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

huybv@lamdong.gov.vn

24.   

Trần Hải Nam

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

namth@lamdong.gov.vn

25.   

Hà Kiên Bình

Thanh tra viên

Thanh tra Sở

binhhk@lamdong.gov.vn

26.   

Trương Văn Nhân

Trưởng phòng

Đăng ký kinh doanh

nhantv@lamdong.gov.vn

27.   

Phan Thị Thanh Vân

Phó Trưởng phòng

Đăng ký kinh doanh

vanthanh@lamdong.gov.vn

28.   

Nguyễn Quang Mân

Phó Trưởng phòng

Đăng ký kinh doanh

mannq@lamdong.gov.vn

29.   

Trần Hoàng Thoại An

Chuyên viên

Đăng ký kinh doanh

antht@lamdong.gov.vn

30.   

Đặng Hoài Nam

Chuyên viên

Đăng ký kinh doanh

namdh.skhdt@lamdong.gov.vn

31.   

Lưu Trùng Dương

Trưởng phòng

Kinh tế đối ngoại

duonglt@lamdong.gov.vn

32.   

Lê Bình Phương Hoài

Chuyên viên

Kinh tế đối ngoại

hoailbp@lamdong.gov.vn

33.   

Nguyễn Thị Thùy Trang

Chuyên viên

Kinh tế đối ngoại

trangntt@lamdong.gov.vn

34.   

Hoàng Văn Khoa

Trưởng phòng

Đấu thầu, Thẩm định, Giám sát đầu tư

khoahv@lamdong.gov.vn

35.   

Nguyễn Minh Trực

Chuyên viên

Đấu thầu, Thẩm định, Giám sát đầu tư

trucnm@lamdong.gov.vn

36.   

Trương Thanh Sơn

Chuyên viên

Đấu thầu, Thẩm định, Giám sát đầu tư

sontt@lamdong.gov.vn

37.   

Đinh Thị Ngọc

Chuyên viên

Đấu thầu, Thẩm định, Giám sát đầu tư

ngocdt.skh@lamdong.gov.vn