Sở Lao động Thương binh Xã hội 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : sldtbxh@lamdong.gov.vn

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
1 Lê Thị Thêu Giám đốc  theult@lamdong.gov.vn (0989232234)
2 Ngô Hữu  Hay  Phó Giám đốc  haynh@lamdong.gov.vn
3 Bùi Quang  Sơn  Phó Giám đốc  sonbqsld@lamdong.gov.vn
4 Dương Văn Tín Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội tindv@lamdong.gov.vn
5 Phan Thị Huyền Phó Chánh Văn phòng  Sở Lao động Thương binh Xã hội huyenptsld@lamdong.gov.vn
6 Lê Xuân Dũng Trưởng phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội dunglx@lamdong.gov.vn
7 Trịnh Thị Việt Hoàng Phó trưởng phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội hoangttv@lamdong.gov.vn
8 Hồ Quang Thanh Trưởng phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội thanhhqsld@lamdong.gov.vn
9 Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội thuynttsld@lamdong.gov.vn
10 Trần Văn  Kết  Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội kettv@lamdong.gov.vn
11 Nguyễn Ngọc Toàn Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội toannnsld@lamdong.gov.vn
12 Lê Quang Huy Trưởng phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội huylq@lamdong.gov.vn
13 Nguyễn Khắc Trà Phó Trưởng phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội tranksld@lamdong.gov.vn
14 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội dungntsld@lamdong.gov.vn
15 Võ Ngọc Hải Phó Trưởng phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội haivn@lamdong.gov.vn
16 Lê Bá Chu Trưởng phòng Dạy nghề Sở Lao động - TBXH  chulb@lamdong.gov.vn
17 Hoàng Trọng Vinh Phó Trưởng phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội vinhhtsld@lamdong.gov.vn
18 Đỗ Trọng  Tạo  Phó Trưởng phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội taodtsld@lamdong.gov.vn
19 Nguyễn Hoành Thứ Chi cục Trưởng Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội thunh@lamdong.gov.vn
20 Nguyễn Văn Hợp Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội hopnv@lamdong.gov.vn
21 Trần Tuấn Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội - Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em trantuan@lamdong.gov.vn
22 Nguyễn Thanh Trúc Phó Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội - Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em trucnt@lamdong.gov.vn
23 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội - Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em hanttsld@lamdong.gov.vn