Sở Lao động Thương binh Xã hội 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : sldtbxh@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Phạm Thanh Quan

Giám đốc

quanpt@lamdong.gov.vn

2

Hoàng Bình

Phó giám đốc

binhh@lamdong.gov.vn

3

Ngô Hữu Hay

Phó giám đốc

haynh@lamdong.gov.vn

4

Đoàn Thị Ngọc Ẩn

Phó giám đốc

andtn@lamdong.gov.vn

5

Trần Văn Kết

Chánh văn phòng

kettv@lamdong.gov.vn

6

daynghe

daynghe@lamdong.gov.vn