Sở Giao thông Vận tải 
New Page 1

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : sgtvt@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Trương Hữu Hiệp

Giám đốc

Ban Giám đốc Sở

hiepth@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Gia

Phó Giám đốc

Ban Giám đốc Sở

gianv@lamdong.gov.vn

3

Bùi Sơn Điền

Phó Giám đốc

Ban Giám đốc Sở

dienbs@lamdong.gov.vn

4

Hoàng Anh Tuấn

Phó Giám đốc

Ban Giám đốc Sở

tuanha@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Chương

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

chuongnt@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Thị Kim Lan

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

lanntk@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Hữu Thỏa

Chuyên viên

Văn phòng Sở

thoanh@lamdong.gov.vn

8

Võ Quang Vũ

Trưởng phòng

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

vuvq@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Nguyễn Trí Hải

Phó phòng

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

hainnt@lamdong.gov.vn

10

Trương Trung Thắng

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

thangtt@lamdong.gov.vn

11

Lương Anh Quốc

Phó phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

quocla@lamdong.gov.vn

12

Hoàng Kim Anh

Trưởng phòng

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

anhhk@lamdong.gov.vn

13

Nguyễn Hữu Thành

Phó phòng

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

thanhnhsgt@lamdong.gov.vn

14

Lê Xuân Đức

Trưởng phòng

Phòng Pháp chế

duclx@lamdong.gov.vn

15

Cao Văn Đạm

Phó phòng

Phòng Pháp chế

damcv@lamdong.gov.vn

16

Trương Văn Huấn

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

huantv@lamdong.gov.vn

17

Ngô Văn Hải

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

haingo@lamdong.gov.vn

18

Trần Xuân Hưởng

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

huongtx@lamdong.gov.vn

19

Trần Văn Hiệp

Giám đốc

Trung tâm tư vấn QLDA và Kiểm định GTVT Lâm Đồng

hieptvsgt@lamdong.gov.vn

20

Trịnh Xuân Danh

Phó Giám đốc

Trung tâm tư vấn QLDA và Kiểm định GTVT Lâm Đồng

danhtx@lamdong.gov.vn

21

Phạm Văn Thái Bình

Phó Giám đốc

Trung tâm tư vấn QLDA và Kiểm định GTVT Lâm Đồng

binhpvt@lamdong.gov.vn

22

Phạm Bé

Giám đốc

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng

bep@lamdong.gov.vn

23

Đoàn Thụy Phương

Phó Giám đốc

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng

phuongdt@lamdong.gov.vn