Sở Giáo dục Đào tạo 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL – SỞ GIÁO DỤC ĐẠO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

(CẬP NHẬT NGÀY 06/12/2019)

 Địa chỉ hộp thư của cơ quan : sgddt@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ  (Đảng chính quyền)

Cơ quan

Điện thoại

Email

1

Phạm Thị Hồng Hải

TUV- Giám đốc

Sở GDĐT

0907122198

haipth@lamdong.gov.vn

2

Huỳnh Quang Long

Bí thư Đảng bộ-Phó Giám đốc

Sở GDĐT

0913842041

longhq@lamdong.gov.vn

3

Trần Đức Lợi

Phó Giám đốc

Sở GDĐT

0907662395

loitd@lamdong.gov.vn

4

Đặng Trọng Giang

Chánh VP

Văn phòng

 

vanphong.solamdong@moet.edu.vn 

5

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó Chánh VP

Văn phòng

 

vanphong.solamdong@moet.edu.vn 

6

Lê Thái Loan

Chánh TTra

Thanh tra

 

thanhtra.solamdong@moet.edu.vn 

7

Lê Tấn Hùng

Phó Chánh TTra

Thanh tra

 

thanhtra.solamdong@moet.edu.vn 

8

Hà Đỗ Thái

Phó TP

Phòng TCCB

 

phongTCCB.solamdong@moet.edu.vn 

9

Nguyễn Vĩnh Hiến

Trưởng phòng

Phòng KHTC

 

phongKHTC.solamdong@moet.edu.vn 

10

Lê Quý Dực

Phó TP

Phòng KHTC

 

phongKHTC.solamdong@moet.edu.vn 

11

Lê Văn Lai

Trưởng phòng

Phòng KT&KĐ CLGD

 

PhongKTKD.solamdong@moet.edu.vn 

12

Nguyễn Tấn Hiệp

Phó TP

Phòng KT&KĐ CLGD

 

PhongKTKD.solamdong@moet.edu.vn 

13

Hà Văn Thanh

Trưởng Phòng

Phòng GDTX

 

phongGDTX.solamdong@moet.edu.vn 

14

Nguyễn Quốc Tuý

Trưởng Phòng

Phòng GDTrH

 

phongGDTrH.solamdong@moet.edu.vn 

15

Phan Linh Khánh

Phó TP

Phòng GDTrH

 

phongGDTrH.solamdong@moet.edu.vn 

16

Nguyễn Duy Hải

Trưởng phòng

Phòng GDTH

 

phongGDTH.solamdong@moet.edu.vn 

17

Hồ Hoàng Thanh Vân

Phó TP

Phòng GDTH

 

phongGDTH.solamdong@moet.edu.vn 

18

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Trưởng phòng

Phòng GDMN

 

phongGDMN.solamdong@moet.edu.vn 

19

Trần Thị Kim Ngân

Phó TP

Phòng CTTT

 

phongCTTT.solamdong@moet.edu.vn