Qũy Đầu tư Phát triển 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : qdtpt@lamdong.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Trương Thị Lệ

Giám Đốc

Quỹ Đầu tư phát triển

lettt@lamdong.gov.vn

2

Cao Văn Danh

Phó Giám đốc

Quỹ Đầu tư phát triển

danhcv@lamdong.gov.vn

3

Tạ Thị Thu Hà

Phó, phụ trách phòng

Phòng hành chính Tổng hợp

hattt@lamdong.gov.vn

4

Đào Dũng Trí

Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ 1

tridd@lamdong.gov.vn

5

Lê Minh Thanh

kế toán trưởng

Phòng Kế toán

thanhlm@lamdong.gov.vn

6

Trần Thị Thanh Hoa

Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ 2

hoattt@lamdong.gov.vn