Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Lâm Đồng 
New Page 1

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ hộp thư của cơ quan: cspcccc@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Đào Ngọc Cần

Giám đốc

candn@lamdong.gov.vn

2

Đinh Xuân Huy

Phó Giám đốc

huydx@lamdong.gov.vn

3

Hoàng Công Thạo

Phó Giám đốc

thaohc @lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Thịnh

Phó Giám đốc

thinhnv.pccc@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Đình Khanh

Phó trưởng phòng Tham mưu

khanhnd.pccc@lamdong.gov.vn