Skip navigation links
Trang chủ
Tỉnh ủy
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Cấp huyện
Hướng dẫn sử dụng
Skip navigation links
Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
Ban Tổ chức
Ban Dân vận
Ban Tuyên giáo
Ban Nội chính
Báo Lâm Đồng
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Đảng ủy khối Doanh nghiệp
Trường Chính Trị
UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Ban Dân tộc
BQL các khu CN
BQL khu DL Hồ Tuyền Lâm
BQL DA DTXD khu VHTT
BCH Quân sự tỉnh
Công An tỉnh
Cục Thuế Lâm Đồng
Cục Thống kê
Kho bạc Nhà nước
Sở Công thương
Sở Giao thông Vân tải
Sở Giáo dục Đào tạo
Sở Kế hoạch Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở Lao động TB - XH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Thông tin Truyền thông
Sở Văn hóa TT - DL
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Tòa án Nhân dân tỉnh
TT Phát triển Quỹ đất
Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Du Lịch
Viện kiểm sát Nhân dân
VQG BiDuop-NuiBa
Quỹ Đầu tư Phát triển
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Lâm Đồng
Sở Ngoại vụ
Ban Quản lý các dự án ODA
Hội VHNT
Trung tâm Hành chính công
Sở Nội Vụ
Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Lâm Đồng
Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đà Lạt
Cục Quản lý Thị trường tình Lâm Đồng
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bệnh viện đa khoa tình Lâm Đồng
Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng
Cấp huyện
Thành phố Đà Lạt
Thành phố Bảo Lộc
Huyện Đạ Huoai
Huyện Đạ Tẻh
Huyện Di Linh
Huyện Đơn Dương
Huyện Lâm Hà
Huyện Đam Rông
Huyện Đức Trọng
Huyện Bảo Lâm
Huyện Lạc Dương
Hướng dẫn sử dụng
noimg Số lượt truy cập

 Hộp thư công vụ UBND tỉnh Lâm Đồng

New Page 8

1- Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

                  Tên tổ chức

         Hộp thư điện tử công vụ

 Thường trực UBND tỉnh

 ubnd@lamdong.gov.vn

 Văn phòng UBND tỉnh

 vpubnd@lamdong.gov.vn

 Tiếp dân UBND tỉnh

 tiepdan@lamdong.gov.vn

 Công báo tỉnh Lâm Đồng

 congbao@lamdong.gov.vn

2- Các Sở Ban, ngành tỉnh Lâm Đồng

                  Tên tổ chức

         Hộp thư điện tử công vụ

 Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

 bdt@lamdong.gov.vn 

 Ban QL các khu Công nghiệp

 bqlkcn@lamdong.gov.vn 

 Ban QL Khu du lịch hồ Tuyền Lâm tỉnh Lâm Đồng

 bqlkdlhtl@lamdong.gov.vn 

 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng

 bhxh@lamdong.gov.vn 

 Bảo hiểm Y tế tỉnh Lâm Đồng

 bhyt@lamdong.gov.vn 

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng

 bchqs@lamdong.gov.vn 

 BQL DA đầu tư xây dựng khu VH-TT tỉnh Lâm Đồng

 bqldavhtt@lamdong.gov.vn 

 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng

 cckl@lamdong.gov.vn 

 Công an tỉnh Lâm Đồng

 ca@lamdong.gov.vn 

 Cục Thống kê Lâm Đồng

 ctk@lamdong.gov.vn 

 Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

 cucthue@lamdong.gov.vn 

 Đài Phát thanh Tuyền hình tỉnh Lâm Đồng

 dptth@lamdong.gov.vn 

 Hải quan Đà Lạt

 hqdl@lamdong.gov.vn 

 Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

 kbnn@lamdong.gov.vn 

 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

 nhnn@lamdong.gov.vn 

 Quỹ bảo vệ phát triển rừng Lâm Đồng

 qbvptr@lamdong.gov.vn 

 Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Lâm Đồng

 qdtpt@lamdong.gov.vn 

 Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

 sct@lamdong.gov.vn 

 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

 sgddt@lamdong.gov.vn 

 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

 sgtvt@lamdong.gov.vn 

 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

 skhdt@lamdong.gov.vn 

 Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

 skhcn@lamdong.gov.vn 

 Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng

 sldtbxh@lamdong.gov.vn 

 Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

 snv@lamdong.gov.vn 

 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng

 snnptnt@lamdong.gov.vn 

 Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

 stc@lamdong.gov.vn 

 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng

 stnmt@lamdong.gov.vn 

 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

 stttt@lamdong.gov.vn 

 Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

 stp@lamdong.gov.vn 

 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng

 svhttdl@lamdong.gov.vn 

 Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

 sxd@lamdong.gov.vn 

 Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

 syt@lamdong.gov.vn 

 Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

 thanhtra@lamdong.gov.vn 

 Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

 tand@lamdong.gov.vn 

 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng

 ttptqd@lamdong.gov.vn 

 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

 ttxtdttmdl@lamdong.gov.vn 

 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

 vksnd@lamdong.gov.vn 

 Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

 vnchndl@lamdong.gov.vn 

 Vườn Quốc gia BiDuop - Núi Bà

 vqgbdnb@lamdong.gov.vn 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
    Thư điện tử   Gửi bài cho BBT  
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
Địa chỉ: Tầng B1, Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: danhba@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này