Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : bchqs@lamdong.gov.vn

STT Hộ và tên Cấp bậc Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
1 Nguyễn Bình Sơn Đại tá Chỉ huy trưởng sonnb@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Nhật Nga Đại tá Chính uỷ ngann@lamdong.gov.vn
3 Vy Thanh Minh Đại tá Phó CHT-TMT minhvt@lamdong.gov.vn
4 Trần Chiến Đại tá Phó Chính uỷ chiennt@lamdong.gov.vn
5 Lê Anh Vương Đại tá Phó Chỉ huy trưởng  
6 Nguyễn Khắc Lưu Thượng tá Chánh Văn phòng  
7 Lưu Văn Đô Trung tá Phó Chánh Văn phòng