DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - VĂN PHÒNG TỈNH ỦY 
New Page 1

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : vptu@lamdong.gov.vn

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ
1 Đ/c Nguyễn Xuân Tiến Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy nxtien@lamdong.gov.vn
2 Đ/c Trần Đức Quận Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh quantd@lamdong.gov.vn
3 Đ/c Trần Văn Hiệp Phó Bí thư Tỉnh ủy hieptv@lamdong.gov.vn
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH UỶ
1 Đ/c Trần Đình Văn Chánh Văn phòng vantd@lamdong.gov.vn
2 Đ/c Lưu Thị Thuý Phương Phó Chánh Văn phòng phuongltt@lamdong.gov.vn
3 Đ/c Hoàng Văn Bằng Phó Chánh Văn phòng bangvptu@lamdong.gov.vn
4 Đ/c Phạm Ngọc Hà Phó Chánh Văn phòng hapn@lamdong.gov.vn
THƯ KÝ BÍ THƯ
1 Đ/c Hoàng Anh Tuấn Thư ký Bí thư tuanhavptu@lamdong.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH
1 Đ/c Nguyễn Xuân Tiên Phó Trưởng phòng tiennx@lamdong.gov.vn
2 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trà Phó Trưởng phòng trantt@lamdong.gov.vn
3 Đ/c Phạm Tăng Bình Chuyên viên Hành chính binhvptu@lamdong.gov.vn
4 Đ/c Nguyễn Xuân Dâng Công nghệ thông tin dangnx@lamdong.gov.vn
5 Đ/c Võ Đức Thành Công nghệ thông tin thanhvdvptu@lamdong.gov.vn
6 Đ/c Nguyễn Đức Anh Cơ yếu anhnd@lamdong.gov.vn
7 Đ/c Thái Đăng Chương Cơ yếu chuongtd@lamdong.gov.vn
8 Đ/c Đỗ Thị Ngọc Mẫn Lưu trữ
9 Đ/c Đỗ Thị Huỳnh Nga Lưu trữ
10 Đ/c Mai Thị Nga Lưu trữ
11 Đ/c Trương Thị Thanh Văn Thư
12 Đ/c Ngô Thị Thu Hoài Văn Thư
KHỐI THAM MƯU - TỔNG HỢP
1 Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo Chuyên viên daonhvptu@lamdong.gov.vn
2 Đ/c Nguyễn Mạnh Diên Chuyên viên diennm@lamdong.gov.vn
3 Đ/c Đoàn Thị Ngọc Chuyên viên ngocdt@lamdong.gov.vn
4 Đ/c Lê Khắc Phượng Chuyên viên phuonglk@lamdong.gov.vn
5 Đ/c Trang Hoài Đức Chuyên viên ducth@lamdong.gov.vn
6 Đ/c Bùi Văn Quang Chuyên viên quangbv@lamdong.gov.vn
7 Đ/c Lê Vũ Mai Trang Chuyên viên tranglvm@lamdong.gov.vn
8 Đ/c Thân Thái Hà Chuyên viên hatttct@lamdong.gov.vn
9 Đ/c Hứa Ngọc Minh Thơ Chuyên viên thohnm@lamdong.gov.vn
10 Đ/c Lê Thị Ngọc Trâm Chuyên viên tramltn@lamdong.gov.vn
11 Đ/c Nguyễn Lê Phương Dung Chuyên viên Đăng ký mới
PHÒNG TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ
1 Đ/c Nguyễn Thành Cơ Trưởng phòng cont@lamdong.gov.vn
2 Đ/c Nguyễn Đình Tân Phó Trưởng phòng (QT) tannd@lamdong.gov.vn
3 Đ/c Nguyễn Hùng Mạnh Phó Trưởng phòng (TC) manhvptu@lamdong.gov.vn
4 Đ/c Hoàng Kim Thuý Quản trị thuyhk@lamdong.gov.vn
5 Đ/c Nguyễn Thị Tuấn Anh Tài chính anhntt@lamdong.gov.vn
6 Đ/c Nguyễn Thị Linh Tài chính linhnt.tuld@lamdong.gov.vn