DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - VĂN PHÒNG TỈNH ỦY 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : vptu@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ email công vụ

1

Nguyễn Xuân Tiến

Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng Tỉnh ủy

nxtien@lamdong.gov.vn

2

Vũ Công Tiến

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng Tỉnh ủy

vctien@lamdong.gov.vn

3

Trần Đức Quận

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

quantd@lamdong.gov.vn

4

Trần Đình Văn

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

vantd@lamdong.gov.vn

5

Dương Quang Vượng

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

vuongdq@lamdong.gov.vn

6

Lê Thang

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

lethang@lamdong.gov.vn

7

Lưu Thị Thúy Phương Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy phuongltt@lamdong.gov.vn

8

Phạm Thị Lệ Dung

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

dungptl@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp

Văn phòng Tỉnh ủy

thaontp@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Thành Cơ

Trưởng phòng Tài chính Đảng

Văn phòng Tỉnh ủy

11

Hoàng Văn Bằng

Trưởng phòng Công nghệ Thông tin

Văn phòng Tỉnh ủy

bangvptu@lamdong.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thanh Trà

Trưởng phòng Lưu trữ

Văn phòng Tỉnh ủy

 

13

Nguyễn Đình Tân

Trưởng phòng Quản trị

Văn phòng Tỉnh ủy

 

14

Phạm Thị Thương

Chủ nhiệm Nhà khách Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy