DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : ubkttu@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Hồ Thị Nga

Chủ nhiệm

htnga@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Quang Vinh

Phó chủ nhiệm

vinhnqubkt@lamdong.gov.vn

3

Trần Quốc Lập

Phó chủ nhiệm

laptq@lamdong.gov.vn

4

Trần Xuân Vượng

Phó chủ nhiệm

vuongtx@lamdong.gov.vn

5

Tăng Đình Phan

Chánh văn phòng

phantd@lamdong.gov.vn