DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : dukdn@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đợn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Tưởng

Bí thư

Đảng ủy khối Doanh nghiệp

tuongt@lamdong.gov.vn

2

Lê Anh Tuấn

Phó bí thư

Đảng ủy khối Doanh nghiệp

tuanlatc@lamdong.gov.vn

3

Bùi Đình Toan

Phó bí thư

Đảng ủy khối Doanh nghiệp

toanbd@lamdong.gov.vn

4

Hoàng Ngọc Bảy

Chánh Văn phòng

Đảng ủy khối Doanh nghiệp

bayhn@lamdong.gov.vn

5

Tăng Đình Phan

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp phantd@lamdong.gov.vn
6

Nguyễn Thị Bích Hiển

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp hienntb@lamdong.gov.vn

7

Hoang Thu Viển

Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy khối Doanh nghiệp

vienht@lamdong.gov.vn