DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : dukdn@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Tưởng

Bí thư

tuongt@lamdong.gov.vn

2

Lê Anh Tuấn

Phó bí thư

tuanlatc@lamdong.gov.vn

3

Bùi Đình Toan

Phó Bí thư

toanbd@lamdong.gov.vn

4

Hoàng Ngọc Bảy

Chánh văn phòng

bayhn@lamdong.gov.vn

5

Tăng Đình Phan

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

phantd@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Thị Bích Hiển

Trưởng Ban Tổ chức

hienntb@lamdong.gov.vn

7

Hoàng Thu Viển

Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận

vienht@lamdong.gov.vn

8

Trần Văn Thế

Phó Chánh văn phòng

thetv2@lamdong.gov.vn

9

Văn phòng

 

dukdn@lamdong.gov.vn