DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : dukccq@lamdong.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Phạm Văn Vượng

Bí thư

vuongpv@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Bình

Phó bí thư

binhntubkt@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Văn Phan

Phó bí thư

phannv@lamdong.gov.vn

4

Trần Trung  Hiếu

Chánh văn phòng

hieutt@lamdong.gov.vn

5

Trần Quốc Lập

 

laptq@lamdong.gov.vn

6

Hồ Thị Đóa

 

doaht@lamdong.gov.vn

7

Lê Anh Tuấn

 

tuanla@lamdong.gov.vn

8

Lê Thị Huế

 

huelt@lamdong.gov.vn

9

Lê Thị Thêu

 

theult@lamdong.gov.vn

10

Lê Văn Sáng

 

sanglv@lamdong.gov.vn

11

Nguyễn Đình Hòe

 

hoend@lamdong.gov.vn

12

Nguyễn Thị Chinh

 

ntchinh@lamdong.gov.vn

13

Thái Văn Thịnh

 

thinhtv@lamdong.gov.vn

14

Trần Thích

 

tranthich@lamdong.gov.vn

15

Trương Văn Tùng

 

tungtv@lamdong.gov.vn

16

Văn phòng Đảng ủy

 

duk.vp@lamdong.gov.vn

17

Ban Tổ chức Đảng ủy

 

duk.btc@lamdong.gov.vn

18

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

 

duk.btg@lamdong.gov.vn

19

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 

duk.ubkt@lamdong.gov.vn

20

Đảng ủy  Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch

 

duk.yhct@lamdong.gov.vn

21

Đảng ủy  Cục thuế tỉnh

 

duk.cucthue@lamdong.gov.vn

22

Đảng ủy bảo hiểm XH tỉnh

 

duk.bhxh@lamdong.gov.vn

23

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh

 

duk.bvdk@lamdong.gov.vn

24

Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình

 

duk.ltv@lamdong.gov.vn

25

Đảng ủy khối Văn phòng Tỉnh ủy

 

duk.vptu@lamdong.gov.vn

26

Đảng ủy Sở Công thương

 

duk.sct@lamdong.gov.vn

27

Đảng ủy Sở Giáo dục - Đào tạo

 

duk.sgddt@lamdong.gov.vn

28

Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải

 

duk.sgtvt@lamdong.gov.vn

29

Đảng ủy Sở Lao động - TBXH

 

duk.sldtbxh@lamdong.gov.vn

30

Đảng ủy Sở NN&PTNT

 

duk.snn@lamdong.gov.vn

31

Đảng ủy Sở Nội vụ

 

duk.snv@lamdong.gov.vn

32

Đảng ủy Sở Tài chính

 

duk.stc@lamdong.gov.vn

33

Đảng ủy Sở Tài nguyên - Môi trường

 

duk.stnmt@lamdong.gov.vn

34

Đảng ủy Sở Tư pháp

 

duk.stp@lamdong.gov.vn

35

Đảng ủy Sở VHTT&DL

 

duk.svhdl@lamdong.gov.vn

36

Đảng ủy Sở Y tế

 

duk.syt@lamdong.gov.vn

37

Đảng ủy Trường CĐ Nghề Đà Lạt

 

duk.cdndl@lamdong.gov.vn

38

Đảng ủy Trường CĐKT - KTLĐ

 

duk.cdktkt@lamdong.gov.vn

39

Đảng ủy Trường CĐSP Đà Lạt

 

duk.cdspdl@lamdong.gov.vn

40

Đảng ủy Trường Chính trị

 

duk.tgct@lamdong.gov.vn

41

Đảng ủy Trường ĐH Yersin Đà Lạt

 

duk.dhyersin@lamdong.gov.vn

42

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

 

duk.ubnd@lamdong.gov.vn

43

Đảng ủy Viện KSND tỉnh

 

duk.vksnd@lamdong.gov.vn

44

Đảng ủy VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

 

duk.hdnd@lamdong.gov.vn

45

Đảng ủy VP UBND tỉnh

 

duk.vpub@lamdong.gov.vn

46

ĐU cơ quan LĐLĐ tỉnh

 

duk.ldld@lamdong.gov.vn

47

Chi bộ  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

duk.btgtu@lamdong.gov.vn

48

Chi bộ  Hội CCB khối

 

duk.ccbk@lamdong.gov.vn

49

Chi bộ  TT Phòng chống bệnh XH

 

duk.pcbxh@lamdong.gov.vn

50

Chi bộ  TT Y tế dự phòng

 

duk.ytdp@lamdong.gov.vn

51

Chi bộ  TTTT - Giáo dục sức khỏe

 

duk.gdsk@lamdong.gov.vn

52

Chi bộ Ban bảo vệ Chăm sóc SK cán bộ

 

duk.bvsk@lamdong.gov.vn

53

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh

 

duk.bdt@lamdong.gov.vn

54

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

duk.bdvtu@lamdong.gov.vn

55

Chi Bộ Ban ĐTXDTT Hội nghị Ngân hàng PT

 

duk.tthnnhpt@lamdong.gov.vn

56

Chi bộ Ban QL cácKhu CN tỉnh

 

duk.bqlkcn@lamdong.gov.vn

57

Chi bộ Ban QL DA DT&XD khu VH-TT tỉnh

 

duk.bqldavhtt@lamdong.gov.vn

58

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

duk.btctu@lamdong.gov.vn

59

Chi bộ Báo Lâm Đồng

 

duk.bld@lamdong.gov.vn

60

Chi bộ Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN

 

duk.bvdd@lamdong.gov.vn

61

Chi bộ BQL KDL Hồ Tuyền Lâm

 

duk.kdltl@lamdong.gov.vn

62

Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển

 

duk.nhpt@lamdong.gov.vn

63

Chi bộ Cơ quan ĐUK các CQ tỉnh

 

duk.cqdu@lamdong.gov.vn

64

Chi bộ Cơ quan Hội chữ thập đỏ

 

duk.ctd@lamdong.gov.vn

65

Chi bộ Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh

 

duk.ccb@lamdong.gov.vn

66

Chi bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh

 

duk.lhpn@lamdong.gov.vn

67

Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn

 

duk.td@lamdong.gov.vn

68

Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

 

duk.ubkttu@lamdong.gov.vn

69

Chi bộ Cơ quan UBMTTQ tỉnh

 

duk.mttq@lamdong.gov.vn

70

Chi bộ Cơ qun Hội Nông dân tỉnh

 

duk.nd@lamdong.gov.vn

71

Chi bộ Công đoàn viên chức tỉnh

 

duk.cdvc@lamdong.gov.vn

72

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh

 

duk.tha@lamdong.gov.vn

73

Chi bộ Cục Thống kê

 

duk.ctk@lamdong.gov.vn

74

Chi bộ Đoàn thanh niên khối

 

duk.dtnk@lamdong.gov.vn

75

Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh

 

duk.nb@lamdong.gov.vn

76

Chi bộ Hội văn nghệ - Nhà sáng tác

 

duk.vn@lamdong.gov.vn

77

Chi bộ Kho bạc Nhà nước

 

duk.kb@lamdong.gov.vn

78

Chi bộ Liên hiệp các Hội KHKT

 

duk.khkt@lamdong.gov.vn

79

Chi bộ Liên minh HTX

 

duk.htx@lamdong.gov.vn

80

Chi bộ Quỹ Đầu tư - Phát triển

 

duk.dtpt@lamdong.gov.vn

81

Chi bộ Sở kế hoạch - Đầu tư

 

duk.skhdt@lamdong.gov.vn

82

Chi bộ Sở Khoa học - Công nghệ

 

duk.skhcn@lamdong.gov.vn

83

Chi bộ Sở TT&TT

 

duk.stttt@lamdong.gov.vn

84

Chi bộ Sở Xây dựng

 

duk.sxd@lamdong.gov.vn

85

Chi bộ Thanh tra tỉnh

 

duk.ttra@lamdong.gov.vn

86

Chi bộ Tòa án Nhân dân tỉnh

 

duk.tand@lamdong.gov.vn

87

Chi bộ Trường CĐ Y tế Lâm Đồng

 

duk.cdyt@lamdong.gov.vn

88

Chi bộ Trường trung cấp Du lịch Đà Lạt

 

duk.tcdldl@lamdong.gov.vn

89

Chi bộ TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

duk.skss@lamdong.gov.vn

90

Chi bộ TT Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm

 

duk.dpmp@lamdong.gov.vn

91

Chi bộ TT Phát triển Quỹ đất

 

duk.ptqd@lamdong.gov.vn

92

Chi bộ TT ứng dụng KT hạt nhân trong CN

 

duk.udhn@lamdong.gov.vn

93

Chi bộ TT Xúc tiến ĐT - TM&DL

 

duk.xtdt@lamdong.gov.vn

94

Chi bộ Vườn Quốc gia BiDuop - Núi Bà

 

duk.vqgnb@lamdong.gov.vn