Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL - ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN

Tên cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ: Số 19, Lê Hồng Phong, phường 4, Tp Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822 612.               

Email: dukccq@lamdong.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Phạm Thanh Quang

Tỉnh uỷ viên Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan

0913188568

quangpt@lamdong.gov.vn

2

Trần Trung Hiếu

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan

0941662499

hieutt@lamdong.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng, Ban

Địa chỉ mail

1

Phạm Thanh Quang

Bí thư ĐUK

 

quangpt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Bình

PBT Thường Trực ĐUK

 

binhntubkt@lamdong.gov.vn

3

Trần Trung Hiếu

Phó Bí thư ĐUK

 

hieutt@lamdong.gov.vn

4

Võ Đăng Thạnh

Trưởng Ban Tổ chức

Ban Tổ chức

thanhvd@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Trọng Thanh

Chủ nhiệm UBKT

Ủy ban Kiểm tra

thanhntubkt@lamdong.gov.vn

6

Lương Văn Mừng

Trưởng Ban TG-DV

Ban Tuyên giáo – Dân vận

munglv@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Thế Vinh

Chánh Văn phòng

Văn phòng

vinhnt@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Thị Nga Oanh

Phó Trưởng Ban Tổ chức

Ban Tổ chức

oanhntn@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Văn Bằng

Phó Trưởng Ban TG-DV

Ban Tuyên giáo – Dân vận

bangnv@lamdong.gov.vn

10

Trần Kiên Cường

Bí thư Đoàn Khối 

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh

cuongtk@lamdong.gov.vn

11

Nguyễn Quảng Lâm

Phó Bí thư Đoàn Khối 

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh

lamnq@lamdong.gov.vn

12

Đoàn Thị Nguyệt

Ủy viên UBKT

Ủy ban Kiểm tra

nguyetdt@lamdong.gov.vn

13

Đỗ Thị Thu Thủy

Chuyên viên 

Ban Tổ chức

thuydtt.duk@lamdong.gov.vn

14

Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên

Văn phòng

nmhung@lamdong.gov.vn

15

Nguyễn Tràng Cảnh

Chuyên viên

Ban Tổ chức

canhnt@lamdong.gov.vn

16

Trần Xuân Quảng

Kế toán

Văn phòng

quangtx@lamdong.gov.vn

17

Nguyễn Mai Hạnh

Cán bộ

Ban Tuyên giáo – Dân vận

hanhnm.duk@lamdong.gov.vn

18

Trần Thanh Bình

Cán bộ 

Văn phòng

binhtt@lamdong.gov.vn